"Vlaamse overheid kan honderdtal jobs redden bij HP"

De Vlaamse gemeenschap kan volgens de vakbonden als grote klant van HP uit Diegem een honderdtal jobs redden van de 324 ontslagen die de computerfabrikant een tweetal weken geleden aankondigde. Een vijftigtal werknemers van HP zakte vrijdagmiddag af naar het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters voor een gesprek daarover. Een vakbondsdelegatie werd ontvangen door Peeters en reageerde achteraf tevreden over het gesprek.

"Een honderdtal van de 324 ontslagen valt immers bij IT'ers van HP die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse Gemeenschap. HP zou die jobs naar Polen willen delokaliseren. Kris Peeters beloofde ons vrijdag als klant bij HP te zullen aandringen dat die jobs in ons land behouden blijven", aldus vakbondssecretaris Koen Dries (LBC). "HP heeft steeds beweerd deze delokalisatie te doen omdat klanten hierop aandringen. De Vlaamse regering is hier absoluut geen vragende partij voor. Wij zullen dit nieuwe gegeven volgende week op tafel leggen tijdens de nieuwe onderhandelingen met HP en rekenen erop dat de directie dit plan intrekt."

De vakbonden wezen Kris Peeters ook op problemen in verband met de taalwetgeving. "Een van de redenen dat HP dit werk zomaar kan verplaatsen is dat het bedrijf Engels gebruikt als voertaal binnen de Vlaamse Gemeenschap. Peeters heeft beloofd ook dit aspect te zullen onderzoeken", aldus Dries. (COR 908)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud