Voorstel tot akkoord in de banksector

De bankvakbonden en de sectorfederatie Febelfin zijn maandag tot een voorstel van sectoraal akkoord gekomen. Dat is uit vakbondskring vernomen.

Over de inhoud van de tekst is weinig gelekt, maar alvast de opleiding van het bankpersoneel en de procedure tot ontslag zijn besproken. Wat koopkracht betreft, voorziet het voorstel in een toepassing van wat het interprofessioneel akkoord biedt (125 euro in 2009 en 250 euro in 2010). Het gaat om een voorstel, dat moet worden voorgelegd aan de achterban. Het voorstel slaat op meer dan 63.000 werknemers uit de banksector. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud