Werkgelegenheid stijgt met 2 procent in eerste jaarhelft

De werkgelegenheid in België is in de eerste jaarhelft van 2008 op jaarbasis gestegen met 2 procent. De werkloosheid daalde in dezelfde periode met 13,3 procent. Dat blijkt uit de "Enquête naar de Arbeidskrachten" van de FOD Economie. België telde de eerste zes maanden gemiddeld 4,432 miljoen werkenden.

De cijfers tonen aan dat er 4,414 miljoen werkenden waren in het tweede kwartaal. Dat zou een lichte daling zijn ten opzichte van de eerste drie maanden, maar die daling is niet significant. Gemiddeld steeg het aantal werkende personen over de eerste jaarhelft op jaarbasis met 2 procent. Bij de mannen is dit maar 0,8 procent, maar de vrouwen compenseren met 3,5 procent. De grootste stijging (+5,2 pct) was er bij de vrouwen van 50 jaar en ouder. Ook bij de mannen was in deze leeftijdscategorie de stijging het sterkst (+2,8 procent). Over de eerste jaarhelft steeg de werkgelegenheidsgraad van 61,7 procent in 2007 tot 62,3 procent. In dezelfde periode daalde de werkloosheidsgraad van 7,8 procent naar 6,7 procent. De activiteitsgraad bleef stabiel op 66,8 procent. (DWM)

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud