Zichtrekeningen iets goedkoper geworden

Gemiddeld kostte een zichtrekening vorig jaar 29,3 euro. Dat is iets minder dan in 2008, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie, die de tarieven van elf banken onderzocht. Voor elk gebruikersprofiel blijkt een gratis zichtrekening mogelijk. Dat staat in schril contrast met de duurste tarieven, die soms oplopen tot boven 50 euro.

De financieel-economische crisis heeft van de banken aanzienlijke inspanningen gevraagd. "De vrees bestond dat de banken deze kosten disproportioneel zouden doorrekenen aan hun klanten in de vorm van hogere kosten en provisies op onder meer zichtrekeningen en courant betalingsverkeer", stelt de FOD Economie, die daarom de kostprijs van de rekeningen onderzocht.

In samenwerking met de bankenfederatie Febelfin werden vier representatieve profielen uitgewerkt voor een particuliere gebruiker: een elektronisch profiel (met internetbanking, zonder papieren overschrijvingen), een standaardgebruiker (wel nog een aantal papieren overschrijvingen), een traditionele gebruiker (meer papieren overschrijvingen, geen internetbanking) en een kredietkaartgebruiker (met kredietkaart).

Het elektronisch profiel is in opmars en had vorig jaar een aandeel van bijna 30 procent. Een zichtrekening kostte voor deze gebruiker in 2011 gemiddeld 19,7 euro, tegen 22 euro in 2008. De kredietkaartgebruiker moest dieper in de buidel tasten en betaalde gemiddeld 40,4 euro. Het duurste tarief kwam op 51 euro, terwijl twee banken voor dit profiel een volledig gratis dienstverlening aanboden.

Globaal genomen daalde de gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening met 5,8 procent van 31,1 euro in 2008 naar 29,3 euro in 2011. Bij zes van de onderzochte banken was er een daling, terwijl bij twee banken de prijs dezelfde bleef en er bij drie banken een prijsstijging was. (Jonas Hamers / ImageGlobe)

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud