1,2 miljard extra kosten voor België

De budgettaire impact voor België van de door Charles Michel voorgestelde Europese meerjarenbegroting beloopt jaarlijks 1,2 miljard euro. De jaarlijkse Belgische bijdrage aan de begroting stijgt van 4 naar 5 miljard euro. En ons land verliest ook 150 miljoen euro aan geïnde douanerechten. En dat op een ogenblik dat de kostprijs voor de inning van die rechten al zwaar opgelopen is door de extra controles en investeringen in douaniers en dierenartsen na de brexit. 

België krijgt in de periode 2021-2027 800 miljoen euro minder landbouwsteun dan nu en komt uit op 3,4 miljard euro in plaats van 4,2 miljard. Die maatregel treft ook Vlaanderen hard. Bovendien is er onzekerheid over de impact van Europese handelsakkoorden op onze landbouw.

Ook de regionale steun voor België gaat onder de hakbijl. Dat is slecht nieuws voor Wallonië. Nu ging de enveloppe voor regio's in transitie grotendeels naar Henegouwen. De subsidiepot voor regio's in transitie wordt 10 procent kleiner en blijft beperkt tot 860 miljoen euro. Dat bedrag moet worden verdeeld onder de provincies Henegouwen, Luik, Namen en Limburg. De provincie Luxemburg krijgt als minst ontwikkelde regio 111 miljoen euro. Al die cijfers gelden voor de volledige periode van zeven jaar.

Europa zet wel meer geld opzij voor innovatie en onderzoek. Belgische bedrijven vinden nu al makkelijk de weg naar die fondsen.

België is geen voorstander van het doorstorten aan Europa van de inkomsten uit emissiehandel: die inkomsten gaan nu naar de gewesten. De beslissing kan dus een impact hebben op de interne Belgische geldstromen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud