Advertentie
interview

‘Voor de digitalisering is meer nodig dan alleen programmeurs en IT'ers'

Dewi Van De Vyver, CEO van Flow Pilots: 'Vrouwen zijn zeer gegeerd in de IT-sector. Er zijn wel bekwame vrouwen, maar die zitten ook al op goede posities elders.' ©katrijn van giel

Op haar 18de was ze de voorzitter van Jong VLD. Ruim twintig jaar later staat Dewi Van De Vyver, ICT Woman of the Year, aan het hoofd van Flow Pilots, het techbedrijf dat ze in 2011 mee oprichtte. 'Er is te weinig vrouwelijke instroom in de IT, en dat gaat op korte termijn niet veranderen.'

Ze is ICT Woman of The Year - een jaarlijkse award van het technologieblad DataNews die vorig jaar naar Heidi Rakels ging, toen nog de CEO van Guardsquare – en 'digitalisering' is al wat de klok slaat in ons gesprek. Maar noem Dewi Van De Vyver (39), sinds een jaar de CEO van het techbedrijf Flow Pilots, geen IT-nerd die niet verder kijkt dan eentjes en nullen.

Bio

Dewi Van De Vyver (39) studeerde communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, aangevuld met een managementopleiding aan de Vlerick Business School en een opleiding recht en economie aan de UGent. Ze heeft ook een diploma grafische vormgeving.

In 2003 begon ze op het kabinet van toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD). Ze was ook twee jaar voorzitter van Jong VLD. In 2011 stond ze mee aan de wieg van Flow Pilots, waar ze nu CEO is. Daarvoor was ze actief in marketing en ICT.

Nuchter maar bevlogen analyseert ze de Belgische politiek en het bedrijfsleven en hoe die twee moeten samenwerken om niet kopje-onder te gaan in de nieuwe digitale golf die op ons afkomt. 'Iedereen is nodig om de digitalisering te doen slagen.'

Flow Pilots 'begeleidt bedrijven in die digitale transformatie'. Dat klinkt modern, maar ook vaag.
Dewi Van De Vyver: ‘Wij helpen bedrijven om hun diensten op een digitale manier tot bij de klant te krijgen. We bekijken dat proces samen: wat wil je bereiken, op welke manier gebeurt dat nu al in de organisatie, en hoe krijg je dat gedigitaliseerd?’

We zijn in een nieuwe fase van de digitalisering beland. Nu komt het erop aan die data te ontsluiten en goed te visualiseren.
Dewi Van De Vyver
CEO Flow Pilots

‘Een ander element is interne stroomlijning, zoals we bij het afvalreductiebedrijf Waste Solutions deden. Het bedrijf heeft sensors en data die aangeven wanneer een afvalcontainer vol is. Wij hebben een applicatie ontwikkeld die elke dag een schema bezorgt aan de vuilnismannen, met een optimale route die rekening houdt met het verkeer, en alleen passeert langs de containers die vol zijn.’

Wat zijn de grootste digitale uitdagingen voor bedrijven?
Van De Vyver: ‘Nadat we het belang van dataverzameling hebben ondervonden, zijn we in een nieuwe fase van de digitalisering beland. Nu komt het erop aan die data te ontsluiten en goed te visualiseren. Vaak draaien systemen nog op vaste servers, die moeten we naar de cloud transfereren. Daar moeten de gegevens opgekuist en gesorteerd worden. Dan opent zich een geweldig aanbod aan mogelijkheden, dat almaar meer bedrijven ontdekken. Neem bankenapps. In het begin kon je via je telefoon overschrijvingen doen. Geleidelijk aan werden daar meer functies aan gekoppeld, zoals leningen of verzekeringen.’

'Tijdens mijn politiek engagement heb ik altijd gestreefd voor een opwaardering van het TSO, omdat we ook daar de jongeren moeten opleiden die ons naar de toekomst gaan loodsen.' ©katrijn van giel

Waarop tal van nieuwe bedrijven zich op die markt van de digitalisering hebben geworpen. Hoe onderscheidt Flow Pilots zich van grotere spelers als Intracto of Accenture?
Van De Vyver: ‘Wij starten zelden een digitaliseringsproces van nul, daarvoor zijn er inderdaad andere spelers. De aanleiding voor bedrijven is vaak operationele optimalisatie, wat niet automatisch wil zeggen dat hun klanten daarom meer gebruik zullen maken van de dienst. Want voor die eindgebruiker moet je ook een probleem oplossen, waardoor die voor de digitale optie kiest. Wij begeleiden klanten bij dat laatste stuk.’

War for talent

Nochtans begon Van De Vyver haar carrière in de politiek, eerst als voorzitter van Jong VLD en dan als communicatiemedewerker op het kabinet van toenmalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD). Maar ondernemen heeft het uiteindelijk gewonnen van de politiek. ‘Ik wou iets dóén.’ 

In een open brief in De Tijd leggen bedrijfsleiders de Belgische politiek op het hakblok. ‘Stop met ruziemaken en leid dit land zoals je een bedrijf zou runnen.’ U hebt op beide helften van het speelveld gestaan. Verandert dat uw kijk?
Van De Vyver: ‘De politieke impasse is eigenlijk schandalig. Door het grote aantal oningevulde vacatures bij de kmo’s zet België per definitie een rem op de economische groei. Wie een bedrijf runt, bekijkt op het einde van de rit zijn winst of verlies. Als dat jouw verantwoordelijkheid is, ben je pragmatisch en voorzichtig met budgetten. De onderhandelaars moeten hun emoties aan de voordeur laten staan en een deftig gesprek aangaan, want België dreigt de boot naar de toekomst te missen.’

Door het grote aantal oningevulde vacatures bij de kmo’s zet België per definitie een rem op de economische groei.
Dewi Van De Vyver
CEO Flow Pilots

‘Neem ons onderwijs. Tijdens mijn politiek engagement heb ik altijd gepleit voor een opwaardering van het technisch secundair onderwijs, omdat we ook daar de jongeren moeten opleiden die ons naar de toekomst gaan loodsen. Nu wordt dat gezien als een soort vuilnisbak van het secundair onderwijs en niet als een volwaardige studierichting met opties voor de toekomst.’

Hebben jullie last van de war for talent?
Van De Vyver: ‘Zeker. De definitie van talent is heel eng geworden, onder andere door ons onderwijs. De focus op STEM-richtingen (onderwijs met de nadruk op we­ten­schap, tech­no­lo­gie, en­gi­nee­ring en wis­kun­de, red.) is een goede zaak, maar voor het werk dat nu op de plank ligt, is meer nodig dan alleen programmeurs en IT'ers. De digitale transformatie gaat over mensen die visionair zijn, creatief zijn, maar vooral over samenwerking. Voor ondernemingen is het vandaag heel belangrijk om te bekijken hoe ze hun expertise kunnen delen, om samen van één plus één drie te maken.’

Anderzijds was u in een blogpost niet mals voor de top van het VBO. Op het feest voor zijn 125-jarige bestaan miste u inspiratie, durf en diversiteit.
Van De Vyver: ‘VBO-topman Pieter Timmermans sprak de zaal toe en zei dat hij trots was op de ondernemers die er zaten. Ik keek rond me en zag alleen oude, blanke mannen. Dat is geen representatie van onze maatschappij, en niet inspirerend of toekomstgericht.’

Wat zou u in zijn plaats gezegd hebben?
Van De Vyver: ‘Het zou een mooie ambitie van het VBO kunnen zijn om tegen 2030 een zaal te hebben waar een mix van generaties, gender en afkomst vertegenwoordigd is. We gaan echt iedereen nodig hebben, en nu missen we een groot deel van de bevolking. En iedereen móét mee.’

Quota

Waarom is het belangrijk dat er meer vrouwen in de IT-wereld komen?
Van De Vyver: ‘Bij het ontwikkelen van toestellen of het verzamelen van data ontbreekt nog te veel die vrouwelijke blik. Zo ontstaat een gat in het onderzoek en de wetenschap, en dus ook in de resultaten en de uitvoering van de plannen. Artificiële intelligentie gaat dat nog erger maken, want die leert bij aan de hand van die gebrekkige data. Dat gaat over banale dingen als de grootte van je telefoon, maar ook over het feit dat vrouwen andere symptomen vertonen bij een hartinfarct, waardoor dat veel later herkend wordt. Hoe krijg je die invalshoek? Door meer vrouwen in dienst te nemen.’

Fondsen als We Are Jane van Conny Vandendriessche tonen vrouwen dat andere opties mogelijk zijn. Je kan niet zien als je niet weet waar je moet kijken.
Dewi Van De Vyver
CEO Flow Pilots

Toch tel ik maar vijf vrouwen in het dertigkoppige team van Flow Pilots.
Van De Vyver: (snel) ‘Zes! Deze week start een nieuwe vrouw. Maar het klopt, wij moeten er ook voor vechten. Vrouwen zijn zeer gegeerd in de IT-sector. Er zijn wel bekwame vrouwen, maar die zitten  al op goede posities elders. Er is te weinig instroom. En dat zal de eerstkomende jaren niet veranderen, want ook op de schoolbanken zijn ze met te weinig.’

Om onderneemsters meer kansen te geven bestaan er exclusief vrouwelijke investeringsfondsen en ‘women only’-netwerkevents. Werkt die nadrukkelijke opsplitsing niet averechts?
Van De Vyver: ‘Het doel heiligt de middelen. Je moet ergens starten. In de top 50 van investeerders in België zie je alleen mannen. En waarin investeren die? In wat ze kennen en herkennen - mannen dus. Fondsen als We Are Jane van Conny Vandendriessche tonen vrouwen dat andere opties mogelijk zijn. Je kan niet zien als je niet weet waar je moet kijken.’

'Uiteraard hoop ik dat dat in de toekomst niet meer nodig is. Ik word dit jaar 40. Ik was 18 toen ik in de politiek ben gegaan, en in die tijd zijn maatregelen genomen om politica’s te steunen, zoals de quota bij de samenstelling van kieslijsten. Nu zitten de vrouwen tenminste mee aan de tafel.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud