Carmignac voorspelt vloedgolf aan 'rommelbedrijven'

Traders in Hessen. ©Arne Dedert/dpa

De Franse fondsenboetiek Carmignac verwacht dat een groot aantal bedrijven met de kredietrating BBB binnenkort in de risicovollere categorie van BB vallen.

Pierre Verlé, hoofd van 'credit' bij Carmignac, stelt vast dat de helft van de bedrijven met een kwaliteitsrating (bij Standard & Poor's minimaal BBB-) het niveau BBB hebben. BBB is de laagste categorie van 'investment grade', zeg maar kwaliteit. 'Twaalf à dertien jaar geleden lag dat percentage van BBB op 20 procent.' 

Volgens Verlé is de opmars van 'lage kwaliteit' het gevolg van de honger van beleggers naar hogere rendementen. 'Bovendien zijn voor de bedrijven - uitgevers van obligaties - de kosten van schulden veel forser gedaald dan de kosten van het eigen vermogen. Bijgevolg zijn ze meer schulden aangegaan, om eigen aandelen te kopen of om overnames te financieren.' 

Verlé stelt de zelfgenoegzaamheid van de ratingbureaus aan de kaak. 'Ratingbureaus stellen zich verzoenend op. Veel BBB-emittenten zitten met schuldratio's die eerder bij de rommelstatus horen. Maar de ratingbureaus rekenen op synergievoordelen, besparingsplannen of op toekomstige schuldvermindering om tot een ratingverlaging over te gaan.' Een ratingverlaging met één trapje van BBB- naar BB+ betekent bij het ratingbureau Standard & Poor's het verschil tussen kwaliteits- en rommelpapier. Rommelpapier krijgt in de sector doorgaans de beter klinkende naam 'high yield', of hoogrendementsobligaties. 

Volgens de kredietspecialist kunnen ongelukken gebeuren. 'Als een bedrijf zijn ebitda (brutobedrijfswinst) met 50 procent ziet dalen, op een moment dat zijn schuldenhefboom 3 (nettoschuld/ebitda) bedraagt, dan wordt zijn ratio kritiek. Bovendien bevinden de schuldniveaus zich op een zeer hoog peil op een moment dat de economische cyclus extreem gevorderd is en de winsten waarschijnlijk bij hun piek liggen.'

Het coronavirus heeft de zorgen van Verlé doen toenemen. 'Maatregelen om het virus in te dammen kunnen de ondergang van de zwakste bedrijven versnellen.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud