Cassatieberoep in euthanasieproces

De burgerlijke partij in het euthanasieproces over Tine Nys heeft cassatieberoep aangetekend.

In de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010, waarbij het Gentse hof van assisen de drie artsen vrijsprak voor vergiftiging, is er cassatieberoep aangetekend door de burgerlijke partij.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 en beschuldigd werden van de vergiftiging vrijgesproken. Tegen het arrest is alleen beroep bij het Hof van Cassatie mogelijk, en de partijen hadden daarvoor tot en met maandag de tijd.

Het openbaar ministerie besliste geen eis tot cassatie in te stellen. Dat betekent dat de strafrechtelijke vrijspraak van de artsen niet meer ongedaan kan gemaakt worden. De beschuldigden kunnen niet meer worden vervolgd voor dezelfde feiten. 

De burgerlijke partij heeft wel cassatieberoep aangetekend, maar die eis kan volgens de wet slechts ingesteld worden 'ten opzichte van de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen'. Als het Hof van Cassatie de burgerlijke partij volgt en het arrest verbreekt, kunnen de artsen dus wel nog in een nieuw proces burgerrechtelijk verantwoordelijk gesteld worden en veroordeeld worden tot het betalen van een schadevergoeding. 

Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, bevestigt het cassatieberoep. 'We zijn de mening toegedaan dat het een onwettige beslissing was. Het staat vast dat de euthanasiewet niet gerespecteerd werd, maar dat lezen we niet in het arrest. We zullen dat in cassatie aantonen, zonder jury, en hopen dat het arrest verbroken wordt.' Het Hof van Cassatie oordeelt alleen of het arrest de wet schendt of een rechtsregel miskent, en spreekt zich niet uit over de feiten. Een beslissing wordt pas binnen enkele maanden verwacht.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud