Conflict rond Kazerne Dossin ettert voort

Ook Herman Van Goethem, de rector van de Universiteit Antwerpen, verlaat het wetenschappelijk comité van de Kazerne Dossin. ©Dieter Telemans

De raad van bestuur van de Kazerne Dossin houdt vast aan zijn dubbele missie, die ook de Vlaamse regering voor de instelling ziet: zowel een herdenkingsplaats voor de Holocaust zijn als een documentatiecentrum voor de mensenrechten. Al lijkt het geëscaleerde conflict daarmee niet van de baan.

De raad van bestuur van de Kazerne Dossin in Mechelen wil blijven inzetten op de herdenking van de Holocaust, om vanuit die geschiedenis te reflecteren over universele mechanismen als discriminatie, uitsluiting en mensenrechten. 'Dit museum draagt fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en de verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan', liet de raad van bestuur in een persbericht weten.

De raad van bestuur houdt vast aan de dubbele missie zoals ook de Vlaamse regering die ziet, maar waarover veel te doen is. Ruim de helft van de wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin - onder wie historicus Bruno De Wever, rector Herman Van Goethem (UAntwerpen), ethicus Freddy Mortier (UGent), de rijksarchivaris Karel Velle en de historicus Frank van Vree - nam maandag ontslag. Ze stellen dat 'de wetenschappelijke invulling van het luik mensenrechten niet meer noodzakelijk wordt gegarandeerd'.

Dat er een probleem is, bleek al toen algemeen directeur Christophe Busch op 4 november vorig jaar ontslag nam. Busch gaf aan dat het bestuur - waarin Diane Verstraeten en twee voorname leden van de Joodse gemeenschap, Claude Marinower (Open VLD) en André Gantman (N-VA) zitten - de ruimte om ook mensenrechten en deradicalisering te belichten inperkte.

Dat conflict werd voor iedereen zichtbaar toen het dagelijks bestuur op 12 december een prijsuitreiking voor Midden-Oosten-experte Brigitte Herrremans afgelastte. De ngo Pax Christi wilde haar loven als 'ambassadeur voor de vrede', maar dat botste op kritiek vanuit Joodse hoek. Ook die discussie ging over de vraag of de Dossinkazerne voornamelijk betrekking heeft op de herdenking van de Holocaust, of over alle mensenrechtenschendingen, inclusief de Palestijnse kwestie, gaat.

'We kunnen niet op een aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit comité zetelen', lieten de negen opgestapte academici weten. 'Als we blijven zetelen zonder concrete garanties dat we de missie van de Kazerne Dossin kunnen bewaken, legitimeren we met onze aanwezigheid de recente en huidige keuzes. We vinden de oorspronkelijke missie van de Kazerne Dossin te kostbaar om dat passief te aanvaarden.'

Michael Freilich, Kamerlid voor de N-VA en gewezen hoofdredacteur van Joods Actueel, zei dat hij de wetenschappelijke raad liever kwijt dan rijk is. Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) reageerde daarop ontstemd. 'Uitspraken zoals "opgeruimd staat netjes" zijn hoogst ongepast, zeker in deze context. De Kazerne Dossin heeft een stevige trackrecord in de bewaking van de mensenrechten en de herdenking van de Holocaust. Laat ons de sereniteit behouden', zei hij.

Op die plek zijn talloze familieleden van de Joodse gemeenschap naar de dood gevoerd. Waarom er dan per se iets doen wat ze niet willen?
N-VA-kopstuk

De raad van bestuur komt donderdag opnieuw samen om zich over een langetermijnvisie te beraden. De vraag blijft hoe het conflict kan worden ontmijnd. Bij de N-VA gaan stemmen op om van de Kazerne Dossin hét Holocaustmuseum te maken, zoals op andere relevante plekken gebeurt. 'Hier zijn talloze familieleden van de Joodse gemeenschap naar de dood gevoerd. Waarom hier dan per se iets doen wat ze niet willen', zegt een partijtopper.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud