IMF: 'België mag geen tijd meer verliezen'

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) roept België op snel maatregelen te nemen om een verdere stijging van het begrotingstekort te voorkomen.

Een delegatie van het IMF heeft donderdag haar jaarlijkse doorlichting van de Belgische economie afgerond. De instelling waarschuwde dat ons land niet op zijn lauweren mag rusten na de relatief goede economische prestaties van het voorbije jaar.

'België mag geen tijd meer verliezen', beklemtoonde delegatieleider Delia Velculescu. 'De overheidsfinanciën verslechteren. Op korte termijn moeten de beleidsmakers de beheersing van de uitgaven versterken om te voorkomen dat het begrotingstekort verder oploopt.' Daarmee zegt het IMF impliciet dat de regering in lopende zaken een noodbegroting moet opstellen. De Nationale Bank hield vorige week een gelijkaardig pleidooi.

Het IMF is bezorgd over de politieke impasse. 'De langdurige politieke onzekerheid zou uiteindelijk het vertrouwen en de economische activiteit kunnen aantasten.' De volgende regering moet volgens het IMF de hervormingen heropstarten. 'De hervormingsagenda is niet volledig uitgevoerd.'

België moet tegen 2024 een structureel begrotingsevenwicht bereiken, zegt het IMF. De instelling is iets soepeler dan de Europese Commissie. Een toepassing van de Europese spelregels leidt tot een evenwicht in 2023. De sanering moet volgens het IMF gebeuren door een vermindering van de uitgaven, omdat de belastingdruk hoog is. Velculescu merkte op dat sommige jobs bij de federale, regionale en lokale overheid elkaar overlappen.

De overheid kan de terugbetaling van andere dan generische geneesmiddelen beperken, zegt het IMF. De instelling vraagt de effectieve pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting. De werkloosheidsverzekering moet de prikkels versterken om weer aan het werk te gaan. De overheid moet ook de controle op de arbeidsongeschiktheid opvoeren. Het IMF pleit voor lagere subsidies en een afbouw van het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens.

Voorts moet België zijn groeipotentieel verhogen. Het IMF merkt op dat de arbeidsparticipatie van jongeren, laaggeschoolden, niet-Europese migranten en vrouwen laag is. 'Een genereuzer ouderschapsverlof kan de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen', zegt Velculescu. De instelling stelt voor de lonen meer af te stemmen op de productiviteit op bedrijfsniveau.

Ten slotte moet ons land de groei van de productiviteit opkrikken. Het IMF bepleit administratieve vereenvoudiging en meer concurrentie voor zakelijke diensten en in de kleinhandel en de distributie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud