Trouw Wie staat garant voor het Nederlands?

Door de discussie over de ver­­engelsing van de Universiteit
van Twente vroeg ik me af wat
de rol is van onze universiteiten in de ontwikkeling van het Nederlands. Wie nu artikelen of boeken over de stand van de natuurkunde of kosmologie zoekt, vindt ze nog in helder Nederlands. De lange hoogstaande traditie van de natuurwetenschap in Nederland maakt dat wetenschappelijke kennis nog in toegankelijke taal is te vatten. Wat op universiteiten wordt ontwikkeld en gedoceerd, komt vroeg of laat in het voortgezet en zelfs basisonderwijs terecht. Dat is zeker het geval als in de hele onderwijskolom dezelfde taal wordt gesproken. Als een complete universiteit op het Engels overschakelt, verbreekt ze dat verband. Zal de zorg voor het Nederlands ook door een Engelstalige instelling in het hoger onderwijs worden gedragen? Zoniet, bij wie berust die zorg dan wel? Moet de Nederlandse staat, de belangrijkste par­tner in de Taalunie, daar niet garant voor staan? Hoe dan ook moet worden voorkomen dat de Nederlandse taalgemeenschap gaandeweg haar academische pijlers verliest.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud