VRT offert nummer twee voor lieve vrede

Peter Claes, de directeur Media & Productie van de VRT, verlaat het bedrijf in onderling overleg. De open wonden bij de open- bare omroep kunnen stilaan beginnen te helen.

Zowel de VRT als Peter Claes kon enige emotie niet wegsteken in de persberichten waarmee het vertrek van het zwaargewicht werd aan-
gekondigd. Interim-CEO Leo Hellemans loofde de ‘visie en daadkracht’ van de manager die 17 jaar aan de top van de openbare omroep meedraaide. Claes zei de Reyerslaan te verlaten met ‘een overheersend gevoel van trots’.

Beide toppers gaven ook een sneer naar de media die ‘persoonlijke aanvallen en onjuiste aantijgingen aan het adres van Peter en zijn familie’ zouden hebben verspreid. Dat is een verwijzing naar de berichtgeving over de leiderschapsstijl van Claes en over omstreden contracten waarover hij namens de VRT heeft onderhandeld.
Die berichten kwamen nochtans niet uit de lucht vallen. Het waren de vier collega-directeurs van Claes zelf die, in een dossier dat ze in december naar de raad van bestuur mailden, hun beklag deden over een gebrek aan transparantie in de financiële deals die Claes afsloot met productiehuizen en tv-figuren. Ze verweten de man ook een manipulatieve en intimiderende stijl.
Hellemans was niet opgezet met de aanvallen op zijn nummer twee, die op non-actief stond en zich er contractueel toe verbonden had niet in de media te reageren. Liefst had hij Claes aan boord gehouden, maar dat was geen haalbare optie omdat hij dan de andere directieleden dreigde te verliezen.
De open oorlog tussen Claes en de voormalige CEO Paul Lembrechts had de VRT in twee kampen verdeeld. De vakbonden namen stelling tegen Claes, die ze zagen als de man die de besparingsagenda van de Vlaamse regering wilde doordrukken. Na het ontslag van ‘hun’ man Lembrechts eisten ze dat ook de kop van Claes zou rollen.
Het is niet bekend tegen welke voorwaarden Claes vertrekt, maar volgens onze informatie is het niet de bedoeling dat hij via een ‘achterpoortje’ weer als consultant wordt binnengehaald. Daar zijn op dit moment geen afspraken over gemaakt. Lembrechts en hr-directeur Hans Cockx hadden Claes in december een tijdelijke rol als strategisch adviseur voorgesteld, maar hij ging daar toen niet op in.
Voogdijminister Benjamin Dalle (CD&V) en de vakbond ACV riepen maandag op ‘vooruit te kijken’ en werk te maken van de onderhandeling van een nieuwe beheersovereenkomst die volgend jaar van kracht wordt. Voorlopig moet de VRT dat doen zonder een directeur Media
& Productie, want een opvolger voor Claes is er nog niet.
Ook de aanwerving van een CEO liep de voorbije weken vertraging op omdat er eerst een openbare aanbesteding moest worden uitgeschreven voor de keuze van een selectiebureau. Pas als dat gevonden is, kan een officiële vacature worden opgesteld en goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het blijft wel de bedoeling nog voor de zomer te landen, luidt het bij het kabinet-Dalle.
Claes begon bij de VRT in 2002 als marketingverantwoordelijke. In 2013 startte hij de eerste incubator op, die gericht is op de digitale ontwikkeling van de openbare omroep. Toen-
malig CEO Sandra De Preter benoemde hem vervolgens tot directeur Media.
Onder Hellemans werd Claes in 2015 algemeen directeur Media & Productie. Hij maakte zeven jaar deel uit van het directiecomité, waar hij de lijnen uitzette van de televisie- en radionetten.

Peter Claes was sinds 2015 directeur Media & Productie. © BELGA

Wat
voorafging

Het ontslag van Peter Claes is het eindpunt van een conflict aan de top van de VRT dat eind december tot uitbarsting kwam. Voormalig CEO Paul Lembrechts wilde Claes ontslaan, mede vanwege klachten van de andere vier directieleden, maar werd daarin niet gevolgd door zijn raad van bestuur. Lembrechts werd op 20 januari zelf aan de deur gezet door de Vlaamse regering omdat hij het conflict in zijn bedrijf niet goed had beheerst. Bij de politieke oppositie en een groot deel van het VRT-personeel heerst de indruk dat Lembrechts’ kop moest rollen omdat hij zich tegen de besparingen van
de Vlaamse regering had uitgesproken. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ontkent dat.

Quote Byline Dit is Tijdberliner krantenlijn 001 Dit is Tijdberliner-kranten lijn 002
VOORNAAM NAAM
FUNCTIE

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud