Oudere werknemers zijn minder rendabel voor bedrijf

Eens de Belgische werknemers ouder zijn dan vijftig jaar, daalt hun productiviteit ten opzichte van de loonkosten significant, zowel bij arbeiders als bij bedienden. Dat blijkt uit een onderzoek van de econoom Vincent Vandenberghe (UCL), gebaseerd op gegevens van 9.000 bedrijven in de privésector tussen 1998 en 2006, zo meldt de krant Le Soir.

Vandenberghe becijferde de impact van een stijging van het aantal werknemers tussen 50 en 64 jaar op de rendabiliteit van de Belgische bedrijven. Hij plaatste daarvoor de productiviteit, de toegevoegde waarde per werknemer, tegenover de loonkosten. Indien het aantal 50- tot 64-jarigen met 10 procent stijgt, daalt die ratio met 1,27 procent.

'Het effect is statistisch gezien significant', stelt Vandenberghe.'Het is bovendien goed mogelijk dat de impact nog wordt onderschat, omdat de tewerkstelling van 50- tot 64-jarigen in ons landzeer laag is, terwijl de leden van die leeftijdsgroep die nog actief zijn, waarschijnlijk het meest productief en/of gemotiveerd zijn.'

De onderzoeker concludeert dat een groter aantal oudere werknemers de winstgevendheid doet dalen in bedrijven, die uit een puur financieel oogpunt geen enkele reden hebben om 50-plussers in het bedrijf te houden. Toch is dit effect niet noodzakelijk aanwezig, zegt Vandenberghe nog, verwijzend naar de Scandinavische landen. Hij roept deregeringen en sociale partners dan ook op werk te maken van een echt 'leeftijdspact'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect