Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Beperk uw leenkosten met een mandaat

Een hypothecaire lening afsluiten gaat gepaard met heel wat kosten. Dat kostenplaatje kunt u verzachten door met een hypothecair mandaat te werken. Tenminste, als uw bank dat ook wil.
Advertentie

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening neemt uw bank een waarborg op uw woning voor het geval u uw lening plots niet meer zou kunnen terugbetalen. Die hypotheek is voor de bank de garantie dat ze het geleende geld kan opeisen door bijvoorbeeld in het slechtste geval de woning te laten verkopen en haar deel op te eisen.

Mandaat

Een hypothecaire inschrijving moet via een notaris verlopen en kan het kostenplaatje fors verzwaren. Voor een lening van 150.000 euro lopen de totale kosten al snel op tot 4.000 à 5.000 euro.

4.000 à 5.000
euro
Het kostenplaatje van een hypothecaire inschrijving is fors: reken op 4.000 à 5.000 euro voor een lening van 150.000 euro.

Wie die kosten wil beperken, kan ook kiezen voor een hypothecair mandaat. Bij zo’n hypothecaire volmacht gebeurt er nog geen hypothecaire inschrijving, maar geeft u wel de toestemming aan uw bank om dat later te doen mocht u uw lening niet meer kunnen terugbetalen. De kosten van zo’n volmacht liggen lager omdat er geen inschrijving moet gebeuren. Maar als er later toch tot een inschrijving moet worden overgegaan, kan het uiteindelijk wel duurder uitkomen.
Tot vorig jaar was er in Vlaanderen nog een andere reden om (gedeeltelijk) voor een hypothecaire inschrijving te kiezen. Om een lening fiscaal in mindering te kunnen brengen, moet er immers sprake zijn van een hypothecaire inschrijving, niet van een mandaat. Nu de woonbonus echter is afgeschaft, maakt het vanuit fiscaal oogpunt niet meer uit voor welke formule u kiest.

Bewijs

Als u een hypothecair mandaat wenst, zult u moeten bewijzen dat u over voldoende financiële slagkracht beschikt.

Niet elke bank staat een hypothecair mandaat toe. Niet alleen zal u moeten bewijzen dat u over voldoende financiële slagkracht beschikt. Bovendien zullen banken vaak alleen een mandaat toestaan in combinatie met een hypothecaire inschrijving. Zo zou er bij een lening van 150.000 euro voorgesteld kunnen worden om 100.000 euro via een hypothecaire inschrijving en 50.000 euro via een hypothecair mandaat te laten verlopen. Door toch een gedeelte als hypotheek in te schrijven, verzekert de bank zich van een plaats in de rangorde van schuldeisers mocht u financieel niet aan uw verplichtingen kunnen voldoen. De bank heeft dan voldoende zekerheid, terwijl het kostenplaatje voor u (iets) kleiner wordt.
.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud