Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Heeft u een extra werfverzekering nodig?

Tijdens bouw- of verbouwingswerken kan er heel wat misgaan. Met een verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR) krijgt u de schade vergoed en vermijdt u aanslepende rechtszaken.
Advertentie

Een steiger die omvalt en een deel van uw pas gebouwde huis beschadigt. Een aannemer die over de kop gaat. Een pas geleverd badkamermeubel dat van de werf gestolen wordt... Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er allemaal kan mislopen op een bouwwerf.

Tegen dergelijke schade en de bijbehorende problemen kan een bouwheer zich verzekeren met een soort omniumverzekering: de polis alle bouwplaatsrisico's (ABR). Die polis verzekert alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces: de eigenaar of bouwheer, de aannemers, het studiebureau, de onderaannemer, de leveranciers, de veiligheidscoördinator, de ingenieurs-adviseurs en de architecten. Dat is ook de belangrijkste troef van de verzekering: u moet zich geen zorgen maken over wie nu exact verantwoordelijk is, waardoor u ook geen risico loopt op aanslepende rechtszaken daarover. Bij een schadegeval krijgt u zelf de schadevergoeding in handen, zodat er een snelle herstelling of wederopbouw kan volgen.

1. Is een polis ABR ook voor u interessant?

U doet er goed aan een ABR-polis af te sluiten als u voor uw bouw- of verbouwing het werk toevertrouwt aan afzonderlijke aannemers. U draagt zelf het risico van schade aan de al opgeleverde delen. Bij elke oplevering gaat het risico over van de aannemer naar u, terwijl het bouwproject nog loopt en de kans reëel is dat de al gerealiseerde delen beschadigd raken.

Bent u een handige Harry en doet u alle werkzaamheden zelf? Dan heeft een ABR-polis geen zin, de verzekering vergoedt nooit schade die veroorzaakt is door doe-het-zelvers. Ook voor een appartement of sleutel-op-de-deur-woning is de verzekering niet nodig. De bouwonderneming is verantwoordelijk voor uw werf. De verantwoordelijkheid gaat pas bij de voorlopige oplevering naar u over (zie blz. 54).

2. Waarop letten bij het afsluiten van een ABR-verzekering?

Bij het ondertekenen van een ABR-verzekering kunt u de basiswaarborg uitbreiden met enkele optionele waarborgen.

Alleen materiële schade, lichamelijke niet

Een ABR-verzekering vergoedt materiële schade aan het gebouw in aanbouw, de bouwmaterialen die geïntegreerd worden (sanitaire voorzieningen, centrale verwarming...) en tijdelijke installaties die essentieel zijn voor uw werf. De oorzaak van en de manier waarop de schade ontstond, spelen geen rol. De kosten voor het vervangen, herstellen en/of heropbouwen worden vergoed.

Een verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR) is nooit bedoeld voor lichamelijke schade. Loopt er toch iemand verwondingen op tijdens de bouw van uw woning, dan zult u een andere (ongevallen)verzekering moeten aanspreken.
De polis is evenwel níét bedoeld voor lichamelijke schade. Loopt er toch iemand verwondingen op, dan zult u een andere (ongevallen)verzekering moeten aanspreken.

Slijpschijven, boormachines en stellingen zijn doorgaans niet verzekerd. Maar u kunt er wel een bijkomende verzekering voor afsluiten, zodat de werfketen (containers, werfwagens...), de werktuigen en het materieel (stellingen, steunbalken...) en de werfvoertuigen en machines (kranen, stroomgeneratoren...) verzekerd zijn.

Bij een renovatie zal de verzekering alleen een vergoeding uitkeren bij materiële schade aan dat deel van het huis dat gerenoveerd wordt. U kunt de waarborg wel uitbreiden tot het bestaande gedeelte van de woning, met een optie 'dekking bestaand goed'.

Denk goed na over de looptijd

De polis loopt tijdens de bouwperiode tot de ondertekening van de voorlopige oplevering, de bewoning of de ingebruikname van het gebouw. Die termijn kan met een onderhoudsperiode uitgebreid worden.

Verzeker ook schade aan buren en derden

Als (ver)bouwer of eigenaar kunt u ook aansprakelijk zijn voor schade die ten gevolge van de bouwwerkzaamheden aan derden wordt berokkend én voor burenhinder. Denk maar aan een stuk gevel in aanbouw dat neervalt op een geparkeerde auto, scheuren in een naburig pand door een grondwaterverlaging, of schade door een omgevallen kraan op het huis van de buren. Daarom kan het interessant zijn een optionele bescherming 'burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden' en 'burenhinder' af te sluiten.

3. Hoeveel kost een ABR-verzekering?

Een premie voor een ABR-polis is altijd maatwerk. Factoren die meespelen, zijn de complexiteit van de bouwwerken, de hoogte van het verzekerde bedrag, de duur van de werken, de aard van de bodem (die bijvoorbeeld een verlaging van de grondwaterstand vereist), de omliggende gebouwen en nutsvoorzieningen.

Let ook goed op de dekkingen, eventuele vergoedingsplafonds en uitsluitingen. Hou er rekening mee dat de vrijstelling - de franchise - hoog kan zijn.

4. Zijn helpende vrienden ook verzekerd?

Komen vrienden en familieleden een handje toesteken tijdens de werkzaamheden? Die gratis hulp is niet zonder risico, want een ongeval is snel gebeurd. Voor onbezoldigde helpers moet u een aparte ongevallenverzekering afsluiten.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud