Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Hoeveel belastingen betalen vastgoedeigenaars?

Het bezit van vastgoed in België wordt belast. U krijgt elk jaar een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing in de bus.
Advertentie

De onroerende voorheffing - in de volksmond ‘grondlasten’ genoemd - is de jaarlijkse belasting die eigenaars van vastgoed moeten betalen. Voor het huis of appartement waar u zelf woont, hebt u daarmee met de fiscus afgerekend: uw gezinswoning hoeft u niet langer op te nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte.

 

De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed. De tarieven verschillen van gewest tot gewest.

In het Brussels en Waals Gewest is er een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

Welke verminderingen zijn er?

Afhankelijk van de aard van uw woning of gezinssituatie is een vermindering mogelijk. Soms is er een tijdelijke vrijstelling. De belangrijkste verminderingen voor uw gezinswoning zijn:

1. Bescheiden woning

In de drie gewesten is er een vermindering van 25 procent van de onroerende voorheffing voor een bescheiden woning, met een kadastraal inkomen van maximaal 745 euro. Voor nieuwbouw kan de korting vijf jaar lang verhoogd worden tot 50 procent. 

2. Energiezuinige woning

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering is afhankelijk van de datum van de stedenbouwkundige vergunning.

3. Kinderlast

In alle gewesten is er een vermindering voor wie minstens twee bijslaggerechtigde kinderen heeft. In Vlaanderen stijgt de korting met het aantal kinderen. In Brussel bedraagt de korting 10 procent per kind, in Wallonië is er een forfaitaire korting van 125 euro per kind.

4. Gehandicapt persoon

Als een van de inwonenden lijdt aan een handicap, is er een korting. In Vlaanderen stemt die overeen met een korting voor twee kinderen ten laste. In Wallonië krijgt een alleenstaande een vermindering van 125 euro. Voor gehuwden en samenwoners is er een vermindering met 250 euro als één partner gehandicapt is en van 375 euro als de beide partners gehandicapt zijn. Voor andere personen ten laste is dat 250 euro. In Brussel bedraagt de korting 20 procent.

5. Premie Be Home

De Brusselse premie Be Home is een forfaitaire premie van 130 euro om de financiële druk van de onroerende voorheffing te compenseren voor Brusselse huiseigenaars.

6. Vlaamse vrijstelling

In het Vlaams Gewest is er vijf jaar lang een vrijstelling van onroerende voorheffing voor wie een handelspand in een winkelarm gebied verbouwt tot woning of voor wie een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning sloopt en door een of meerdere nieuwe woningen vervangt.

Bereken hier hoeveel Vlaamse onroerende voorheffing u moet betalen. 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud