Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Krijg ik een belastingvoordeel als ik leen?

De fiscus sponsorde jarenlang de aankoop van een eigen woning met een belastingvoordeel. Wie vandaag nog dat belasstingvoordeel wil, zal in het Waals Gewest moeten wonen.
Advertentie
Tot eind 2014 konden alle belastingplichtigen via hun jaarlijkse belastingaangifte hetzelfde belastingvoordeel vragen voor een lening voor hun gezinswoning. Maar door de zesde staatshervorming kunnen de gewesten dat fiscaal voordeel zelf invullen. Iets wat ze ook hebben gedaan.
Het resultaat is dat wie vandaag leent voor zijn gezinswoning alleen in het Waals Gewest nog een belastingvoordeel krijgt. In Vlaanderen is de geïntegreerde woonbonus afgeschaft voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2020. In het Brussels Gewest ging het belastingvoordeel al op de schop voor leningen aangegaan vanaf 2017. In ruil verlaagden de beide gewesten de registratiebelasting die bij de aankoop betaald moet worden.

Hoe hoog is het belastingvoordeel in het Waals Gewest?

Voor inwoners van het Waals Gewest is er voor nieuwe leningen de ‘chèque habitat’ of wooncheque. Het belastingvoordeel voor de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering hangt af van het netto belastbaar inkomen. Het maximale voordeel van 1.520 euro is er voor wie minder dan 22.380 euro (bedragen voor inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021) verdient. Naarmate het inkomen stijgt, daalt het belastingvoordeel. Wie meer dan 86.322 euro verdient, krijgt geen enkel belastingvoordeel meer. Voor elk kind op 1 januari is er een toeslag van 125 euro.
In Vlaanderen is de geïntegreerde woonbonus afgeschaft voor leningen aangegaan vanaf 1 januari 2020.

De wooncheque kan nooit langer worden toegekend dan de looptijd van de lening en is sowieso beperkt tot 20 jaar. Na tien jaar halveert de waarde van de wooncheque automatisch. Ook als u in de loop van de lening ander vastgoed koopt, halveert de wooncheque. Als de wooncheque al gehalveerd is in de loop van de eerste tien jaar, is er geen automatische halvering meer vanaf het elfde jaar. 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud