Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Vast, variabel of accordeon: welke kredietformule kiezen?

In tijden van lage rentes zijn velen geneigd om te kiezen voor een lening met vaste rente. Maar vergis u niet, ook een variabele rente heeft troeven.
Advertentie

Wie een hypothecaire lening afsluit, staat al meteen voor een dilemma. Kiest u voor een lening met vaste rente of een lening met variabele rente? Bij de eerste formule kiest u voor zekerheid, want u weet perfect hoeveel rente u over de looptijd van de lening zal terugbetalen. Bij de tweede formule boet u aan zekerheid in, maar heeft u wel het voordeel dat u bij een lager rentetarief begint.

Variabel

Dat het begintarief van een lening met variabele rente doorgaans een stuk lager ligt dan dat van een lening met vaste rente bewijzen de volgende cijfers. Eind januari afficheerde de financiëledienstverlener Immotheker een gemiddelde rente van 1,64 procent voor een lening met vaste rente op 20 jaar. Voor een jaarlijks herzienbare rente kwam het tarief uit op 1,12 procent.

Het is verraderlijk om uitsluitend te focussen op het rentetarief. Vaak zijn de tarieven van hypotheekleningen immers gekoppeld aan allerlei voorwaarden.

Wie voor de laatste formule kiest, moet er rekening mee houden dat dit maximaal kan verdubbelen. De wet bepaalt immers dat de rente bij de formule van variabele rente niet meer mag stijgen dan ze kan dalen. Hoe lager de rente, hoe beperkter het opwaartse risico. In bovenstaand voorbeeld betekent dit dat de rente maximaal naar 2,24 procent kan gaan.
Er bestaan vele varianten van leningen met variabele rente. Zo zijn er formules waar jaarlijks, driejaarlijks of zelfs vijfjaarlijks de rente wordt herzien. Evengoed zijn er leningen die de eerste tien jaar een vaste rente hanteren en daarna vijfjaarlijks aanpassen.

Houdt u van accordeon?

Typisch voor de leningen met variabele rente is dat de maandelijkse aflossing tijdens de looptijd kan veranderen. Wie niet houdt van tussentijdse schommelingen kan ook kiezen voor een alternatieve variant: de accordeonformule. Daarin begint u met het gunstige tarief van een variabele rente en blijft het bedrag van de maandelijkse aflossing ook altijd constant. Hier is het de looptijd die kan variëren: als de rente stijgt, wordt de looptijd van de lening verlengd. U weet dus wel hoeveel u maandelijks moet aflossen, maar niet hoelang de lening precies zal lopen.

24
uur
Met de dienst Easy Housing kan een woonlening bij BNP Paribas Fortis in principe al in 24 uur worden afgesloten.

Zo kan het dat u initieel uitgaat van een looptijd van 25 jaar, maar dat u uiteindelijk 28 jaar zal moeten aflossen. In die formule is de potentiële rentelast het grootst.

Of zijn het zorgen voor later?

De accordeonformule mag niet worden verward met een tussentijdse herziening van uw woonlening. Bij elke bank is het mogelijk om tijdens de looptijd de voorwaarden te herzien en bijvoorbeeld de looptijd te verlengen. Maar aan zo’n herziening hangt doorgaans een prijskaartje. Bovendien is het niet zeker dat de maandelijkse aflossing even hoog blijft.

Welke formule voor u het interessantst is, zal van verschillende factoren afhangen. Sommigen verkiezen volledige zekerheid over hun maandelijkse aflossing en looptijd, anderen kiezen voor een goedkoper tarief bij de start van hun lening. Het is echter opletten geblazen om uitsluitend op het rentetarief te focussen. Vaak zijn de tarieven van hypotheekleningen gekoppeld aan voorwaarden, zoals het verplicht afsluiten van een brand- of schuldsaldoverzekering. ‘Het verschil tussen een dure en goedkope brandverzekering kan een verschil tot 0,4 procentpunten betekenen op het rentetarief dat u voor uw lening krijgt’, zegt John Romain van Immotheker. ‘Het laagste tarief is dus, alles bij elkaar genomen, niet altijd de beste keuze.’

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud