Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wanneer wordt mijn nieuwbouwwoning opgeleverd?

Wanneer de bouwwerken zijn afgerond, is het aan de aannemer om deze op te leveren. Daarbij wordt in meerdere fases voorzien, om de bouwheer te beschermen tegen eventuele fouten en gebreken.

Concreet zijn er twee ‘oplever-momenten’: een voorlopige en een definitieve oplevering, met tussenin een testperiode van minimaal twaalf maanden.

Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering is bedoeld om de voltooiing van de werken vast te stellen en daarbij ook na te gaan of het resultaat wel degelijk overeenstemt met de plannen en het lastenboek. Deze voorlopige oplevering bestaat uit een ‘rondgang’ in aanwezigheid van architect en aannemer.

Om heel zeker te zijn, kunt u bij de voorlopige oplevering nog een onafhankelijke expert inhuren om mee de rondgang te doen.

Als bouwheer heeft u het recht en de plicht om te checken of er zichtbare gebreken of andere tekortkomingen aanwezig zijn. Dat kan gaan over loszittende tegels, een opening tussen twee plinten, een kras op de gloednieuwe parketvloer enzovoort.

Om heel zeker te zijn, kunt u nog een onafhankelijke expert inhuren om mee de rondgang te doen, zodat niets aan zijn alziend oog ontsnapt en het kleinste foutje wordt opgemerkt. Tegelijk moet u erop toezien dat alle tekortkomingen uitvoerig en gedetailleerd worden genoteerd. Daarbij horen ook de deadlines tegen wanneer de gebreken zullen worden rechtgezet.

Aan het einde van de rondgang wordt een proces-verbaal van de voorlopige oplevering opgesteld. Vanaf dat ogenblik bent u officieel eigenaar van het pand en moet u ook de nodige verzekeringen afsluiten om uw eigendom te beschermen.

In het daaropvolgende ‘testjaar’ is de aannemer verantwoordelijk voor het herstellen van alle gebreken. Als bouwheer heeft u zelf ook het recht en de plicht om uw woning gedurende de vier seizoenen te testen. Misschien komen er in die periode nog bijkomende tekortkomingen naar boven? Ook die problemen moet u melden, opdat ze effectief kunnen worden opgelost. Alleen als alles is ‘rechtgezet’, kan worden overgegaan tot de definitieve oplevering.

Definitieve oplevering

De definitieve oplevering is de definitieve goedkeuring van de werken door de bouwheer. Op het ogenblik van de definitieve oplevering moeten alle zichtbare gebreken die tijdens de voorlopige oplevering en in de testperiode werden vastgesteld, verholpen zijn. Is dat niet het geval? Dan kunt u de definitieve oplevering weigeren. Dit is bovendien het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid, tenzij het contractueel anders wordt bepaald.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud