Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat zijn de verplichtingen van de aannemer?

U heeft uw stedenbouwkundige vergunning op zak? Prima! Dan kan de aannemer onmiddellijk van start. Waarop letten?
Advertentie

Vooraleer de bouwwerken kunnen starten, moet u wel de gele affiche met de verkregen vergunning aanplakken op uw perceel. Onmiddellijk’ beginnen, mag u dus niet al te letterlijk nemen. Indien u binnen de 35 dagen geen beroep ontvangt, dan mag u van start gaan met de werkzaamheden. Die periode begint te lopen vanaf de dag van de aanplakking van uw vergunning.

35
dagen
Indien u binnen de 35 dagen na het aanplakken van de vergunning geen beroep ontvangt, dan mag u van start gaan met de werkzaamheden.

Als bouwheer kunt u het advies van uw architect volgen en kiezen voor een bepaalde aannemer waarvan bewezen is dat hij goed werk levert en dezelfde architecturale visie deelt. Maar daarbij is het wel belangrijk dat beide partijen volkomen autonoom hun werk kunnen doen. Want het is uiteindelijk de architect die het werk van de aannemer moet controleren.

Misschien gaan er meerdere (onder)aannemers samenwerken op uw werf? Daarbij is het aangewezen om één hoofdaannemer aan te duiden. Op die manier kunt u alle bepalingen vastleggen in één hoofdaannemingsovereenkomst.

Contract

De overeenkomst en de modaliteiten van de samenwerking worden vastgelegd in een aannemingscontract. Dat omvat volgende gegevens:

  • De registratie van de aannemer
  • Een gedetailleerd overzicht van de werken die moeten uitgevoerd worden, conform aan de plannen, volgens de regels van de kunst en met materialen die geschikt zijn om het beoogde resultaat te bereiken.
  • De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden, inclusief aanvang van de werken en eventueel een schatting van de datum van voltooiing 
  • De prijs (zie verder)
  • Schadebeding of boetes bij vertraging van de werken
  • Plaats en datum van de oplevering van de werken
  • Betalingstermijnen en betalingswijze

Prijs

De prijs per eenheid moet op voorhand vastliggen en dat voor elke post afzonderlijk.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de prijs weer te geven in een aannemingsovereenkomst:

  • Een ‘absoluut forfait’ is een absolute en vaste prijs: hierbij is een duidelijk omschreven werk en een definitief plan vereist. Bij een complete nieuwbouw doen er zich vrijwel altijd onverwachte zaken voor. Vandaar dat een absoluut forfait zo goed als nooit voorkomt.
  • Bij een relatief forfait zijn de hoeveelheden van bepaalde posten nog niet vastgelegd, maar wel de prijs per eenheid. Dat laatste punt is belangrijk als bescherming voor de bouwheer: de prijs per eenheid moet op voorhand vastliggen en dat voor elke post afzonderlijk.
  • Prijs gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden: deze formule is ook gekend als ‘aanneming in vrije regie’ of ‘in vrije rekening’. Dat betekent dat de opdrachtgever bereid is om een prijs te betalen die (achteraf) bepaald wordt door de werkelijke uitgaven van de aannemer. Eventueel kan er contractueel een maximumprijs worden vastgelegd. Deze werkwijze is enkel geschikt voor het uitvoeren van kleine werken, zoals sloopwerken, het plaatsen van een afdak, het uitbreiden van een sanitaire ruimte, enz.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud