Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt de aankoop van investeringsvastgoed belast?

Als u vastgoed koopt, moet u niet alleen de verkoopprijs of de bouwkosten betalen, maar ook belastingen. U betaalt op een bestaand huis of appartement registratiebelasting, op een nieuwbouw doorgaans btw.

Hoeveel registratiebelasting moet u op bestaand vastgoed betalen?

Het tarief van de registratiebelasting verschilt in de drie gewesten. In het Vlaams Gewest bedraagt het tarief 10 procent op de overeengekomen kosten en lasten, in de andere gewesten 12 procent. In tegenstelling tot wat geldt voor de gezinswoning - waar u effectief woont met uw gezin - is er geen vermindering voor een bescheiden woning, met een beperkt kadastraal inkomen.

Hoeveel btw moet u op nieuwbouw betalen?

Op de aankoop van een nieuwbouwwoning of -appartement betaalt u doorgaans geen registratiebelasting, wel 21 procent btw. Projectontwikkelaars moeten verplicht met btw verkopen. Alle andere kunnen voor het btw-regime kiezen.

Voor de fiscus blijft een huis of appartement ‘nieuw’ tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname.

‘Nieuw’ betekent niet dat er nog nooit iemand woonde. Voor de fiscus blijft een huis of appartement ‘nieuw’ tot 31 december van het tweede jaar dat volgt op het jaar van de eerste ingebruikname.

Een huis dat in 2020 voor de eerste keer in gebruik is genomen, blijft dus nieuw tot en met 31 december 2022. Wanneer de ingebruikneming plaatsvindt, is een feitenkwestie. De fiscus oordeelt vaak dat de inschrijving in het bevolkingsregister een allesbeslissend criterium is, maar de datum kan ook bewezen worden met bijvoorbeeld de datum van de voorlopige oplevering zoals die is overeengekomen met de aannemer, verklaringen van buren en foto’s.

Wat bij een verkoop op plan?

Op het deel van de aankoopprijs dat betrekking heeft op het gebouw betaalt u sowieso 21 procent btw. Maar op het gronddeel zal btw of registratiebelasting geheven worden, afhankelijk van het feit of de bouwwerken al begonnen zijn of niet.

Zet u uw handtekening op een koopovereenkomst waarbij de bouwwerken nog moeten beginnen, dan wordt u meteen eigenaar van de grond en betaalt u registratiebelasting op die grondwaarde. Voorwaarde is dat de aankoop onder de wet-Breyne valt.

Tekent u een overeenkomst voor een huis of appartement in aanbouw, dan verwerft u onmiddellijk de rechten op de grond én het gebouw in aanbouw. Dan is er btw verschuldigd op de aankoopprijs van de grond.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud