Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt de onroerende voorheffing op investeringsvastgoed berekend?

De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed. Hoe hoog die belastingfactuur oploopt, hangt af van de stad of gemeente waar uw investeringspand gelegen is.

Vlaams Gewest

De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van drie delen: een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De basisheffing wordt berekend door het basistarief (3,97 procent voor gebouwen) te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

90
dagen
U kunt in het Vlaams Gewest een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing vragen, als u vastgoed kocht om te verhuren en het gedurende minstens 90 dagen buiten uw wil om niet verhuurd is geraakt.

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering is afhankelijk van de datum van de stedenbouwkundige vergunning.

Kocht u vastgoed om te verhuren en is het gedurende minstens 90 dagen buiten uw wil om niet verhuurd geraakt? U kunt in het Vlaams Gewest een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing vragen.

U moet wel aantonen dat er effectief leegstand was en dat u al het nodige hebt gedaan om het pand verhuurd te krijgen. Leegstand kunt u aantonen aan de hand van minimaal water-, gas- en elektriciteitsverbruik. De pogingen om te verhuren, kunt u staven met een ondertekende opdracht tot verhuring met een makelaar (met vermelding van de periode van het mandaat) of een kopie van opeenvolgende aanbiedingen tot verhuur in een of meerdere reclamebladen, gespreid over de volledige periode van leegstand en met vermelding van de publicatiedatum.

Brussels en Waals Gewest

In het Brussels en Waals Gewest is er een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud