Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Is er een belastingvoordeel als ik leen voor een investeringspand?

Wie leent voor de aankoop van een pand om te verhuren, kan een belastingvoordeel halen uit de lening. Ander vastgoed dan de gezinswoning is een bevoegdheid van de federale overheid, wat betekent dat het belastingvoordeel in alle gewesten gelijk is.

Welk belastingvoordeel leveren de betaalde intresten op?

De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. Het is niet nodig dat de lening gewaarborgd is door een hypotheek. De betaalde intresten kunnen ertoe leiden dat uw investeringsvastgoed niet of maar gedeeltelijk belast wordt in de personenbelasting.

Met de zogenaamde federale gewone intrestaftrek worden de betaalde intresten integraal afgetrokken van het belastbaar onroerend inkomen. Dat laatste wordt berekend aan de hand van specifieke formules, vastgesteld op basis van het kadastraal inkomen of de brutohuur, afhankelijk van wat u moet aangeven. De intresten kunnen niet alleen afgetrokken worden van het onroerend inkomen van het gefinancierde vastgoed, maar ook van dat van ander vastgoed waarvan u eigenaar bent.

Welk belastingvoordeel leveren de kapitaalaflossingen op?

Of u een belastingvoordeel kunt halen uit de kapitaalaflossingen en een eventuele schuldsaldoverzekering hangt af van het feit of u nog een lening hebt lopen voor uw gezinswoning. Dat komt omdat er een cumulatieverbod is voor het gewestelijke belastingvoordeel voor de gezinswoning en het federale belastingvoordeel voor verhuurd vastgoed of een tweede verblijf. Er wordt altijd voorrang gegeven aan de gewestelijke belastingvoordelen voor uw gezinswoning. Zodra die gewestelijke korf gevuld is, kunt u geen profijt meer halen uit de federale belastingvoordelen. Hoeveel er ingebracht kan worden, hangt af van het tijdstip waarop u leende en in welk gewest u woont.

Of u een belastingvoordeel kunt halen uit de kapitaalaflossingen en een eventuele schuldsaldoverzekering hangt af van het feit of u nog een lening hebt lopen voor uw gezinswoning.

Als er nog ruimte is in de fiscale korf, kunnen de betaalde kapitaalaflossingen en de eventuele premie voor een schuldsaldoverzekering leiden tot de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen van 30 procent. Zowel de lening als de schuldsaldoverzekering moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de hypothecaire lening minstens tien jaar lopen, gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving en afgesloten zijn voor een woning in de Europese Economische Ruimte (EER) en bij een bank in de EER. Een krediet dat gewaarborgd wordt door een hypothecair mandaat komt dus niet in aanmerking.

De betalingen die een belastingvoordeel opleveren, worden beperkt. Een eerste beperking hangt af van het jaar van de lening. Een tweede beperking doet de fiscus in functie van uw beroepsinkomen, met een absoluut maximum van 2.390 euro voor betalingen in 2020, wat het maximale voordeel op 717 euro (exclusief gemeentebelasting) brengt.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud