Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom lenen voor een investeringspand interessant kan zijn

Misschien heeft u voldoende spaargeld bij de bank staan om uw investeringspand te kopen. Vanuit fiscaal oogpunt is het evenwel interessant om te lenen.

U valt dan onder het federale fiscale systeem van de gewone intrestaftrek en het langetermijnsparen.

De betaalde intresten leveren in principe altijd een belastingvoordeel op: ze worden integraal afgetrokken van uw netto belastbaar onroerend inkomen. Of en hoeveel belastingvoordeel de kapitaalaflossingen en eventuele premies voor een schuldsaldoverzekering opleveren, hangt af van de vraag of u nog een lening hebt lopen voor uw gezinswoning en van het tijdstip waarop u die lening afsloot.

Zowel de lening als de eventuele schuldsaldoverzekering moet aan enkele voorwaarden voldoen als u recht wilt hebben op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Belangrijk: zowel de lening als de eventuele schuldsaldoverzekering moet aan enkele voorwaarden voldoen als u recht wilt hebben op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Zo moet de hypothecaire lening minstens 10 jaar lopen, gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving en afgesloten zijn voor een woning in de Europese Economische Ruimte (EER) en bij een bank in de EER.

Hefboomeffect

Als u leent voor de aankoop en zelf maar een deel cash inbrengt, dan houdt u ook geld over om in andere projecten te investeren, die op hun beurt geld kunnen opbrengen. Zo creëert u een hefboomeffect. Het rendement op de eigen inbreng ligt dan hoger dan wanneer u alles zelf betaalt. Als u een goed profiel hebt, doet u er daarom goed aan zoveel mogelijk schulden aan te gaan. Dat vergroot wel het risico als de vastgoedprijzen dalen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud