Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Worden huurinkomsten belast?

Met het betalen van de onroerende voorheffing hebt u nog niet afgerekend met de fiscus. U moet uw investeringsvastgoed elk jaar verplicht aangeven in uw belastingaangifte.

De eventueel verschuldigde belasting verschilt naargelang het gebruik door de huurder:

Alleen privégebruik

Verhuurt u de woning aan een particulier, die ze alleen voor privédoeleinden gebruikt, dan wordt u belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40 procent. Eventueel betaalde intresten voor de financiering van het vastgoed kunnen in mindering gebracht worden.

Professioneel gebruik

Gebruikt de huurder uw pand voor zijn beroep of huurt een vennootschap, dan worden wel de werkelijke huurinkomsten belast. De aan te geven brutohuuropbrengsten omvatten niet alleen de huurprijs, maar ook huurvoordelen, zoals onderhouds- en herstellingskosten die normaal ten laste zijn van de verhuurder, maar aan de huurder worden doorgerekend.

Kosten voor onderhoud en herstelling mag u niet van de brutohuur aftrekken. De fiscus past zelf een kostenforfait van 40 procent toe, dat eventueel beperkt wordt in functie van het kadastraal inkomen.

Gemengd gebruik

Gebruikt de huurder uw pand deels privé en deels voor zijn beroep? Denk maar aan een leerkracht die een deel van de woning als kantoor aanwendt. Als in een geregistreerde huurovereenkomst het gebruik en de prijs worden uitgesplitst, mag u diezelfde uitsplitsing gebruiken in uw belastingaangifte: de werkelijke huur voor het deel dat betrekking heeft op het professioneel gebruik en een proportioneel deel van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen voor het overige.

Is er in de huurovereenkomst geen uitsplitsing gemaakt, dan moet u verplicht de brutohuur aangeven, net alsof de woning volledig professioneel wordt gebruikt.

Is er in de huurovereenkomst geen uitsplitsing gemaakt, dan moet u verplicht de brutohuur aangeven, net alsof de woning volledig professioneel wordt gebruikt.

Van dat onroerend inkomen kunnen eventueel betaalde intresten voor de financiering van het vastgoed in mindering worden gebracht. Het saldo wordt bij uw overige inkomsten gevoegd en belast tegen uw hoogste belastingtarief. De belastingtarieven stijgen met uw inkomen en schommelen tussen 25 en 50 procent (exclusief gemeentebelasting).

Verhuurt u gemeubeld? Behalve het onroerend inkomen uit de verhuur van het gebouw is er ook een roerend inkomen uit de verhuur van meubelen. U kunt de uitsplitsing tussen roerend en onroerend inkomen vastleggen in de huurovereenkomst. Is er geen verdeling afgesproken, dan gaat de fiscus ervan uit dat 40 procent van de huurprijs betrekking heeft op de meubelen. Het roerend inkomen wordt belast tegen een tarief van 30 procent, na aftrek van een kostenforfait.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud