Netto Het antwoord op al uw geldvragen

4 manieren om de renovatie van uw woning te financieren

Hoe betaalt u het best de renovatie van een huis of appartement? Alles hangt af van de kostprijs van de werken, van uw maandelijkse terugbetalingscapaciteit en, natuurlijk, van de middelen waarover u beschikt.

U kunt een woningrenovatie op verschillende manieren financieren: met een hypothecaire lening, eigen middelen, een wederopname of een persoonlijke lening.

1. Sluit een hypothecaire lening af

De lage rente op spaargeld is niet alleen een goede reden om dat geld op een betere manier aan het werk te zetten. Het is ook een reden om een lening aan te gaan voor de financiering van uw renovatieproject.

Heeft u een vrij groot bedrag nodig, dan doet u er goed aan te kiezen voor een hypothecaire lening.

Heeft u een vrij groot bedrag nodig, dan doet u er goed aan te kiezen voor een hypothecaire lening. De voorwaarden zijn dezelfde als wanneer u een lening zou afsluiten om een woning te kopen: de rentevoeten zijn identiek, u onderhandelt ze op dezelfde manier en u kunt er een schuldsaldoverzekering voor afsluiten. Er komt ook een kredietakte bij kijken – dus zijn er ook aktekosten en kosten voor de hypothecaire inschrijving. Die kosten zijn degressief: daardoor kunnen ze bij een laag leenbedrag aan de hoge kant lijken.

Door te kiezen voor een hypothecair mandaat kunt u die factuur beperken. Zo’n mandaat is een light versie van een hypothecaire inschrijving. De bank kan in dat geval uw woning alleen als onderpand stellen als ze aan uw solvabiliteit begint te twijfelen. Maar de bankier kan zo’n mandaat ook weigeren. Alles hangt af van uw dossier.

Wat is het fiscaal voordeel?

Als u leent om uw enige en eigen woning te renoveren, krijgt u daarvoor in Vlaanderen geen belastingvermindering meer. Sinds begin dit jaar is de woonbonus immers afgeschaft. Hetzelfde geldt wanneer u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in Wallonië woont. Wallonië kent wel het systeem van de 'wooncheque', maar dat geldt niet wanneer je alleen maar renoveert.

Heeft u geleend om een renovatie te financieren van een tweede verblijf of opbrengsteigendom, dan kunt u wél bij de federale overheid terecht voor een fiscaal voordeel. Dat heet de gewone intrestaftrek en kapitaalaftrek. U kunt de intresten en het kapitaal aftrekken van de onroerende inkomsten die u aangeeft. Daardoor daalt uw belasting op die inkomsten, of verdwijnt ze zelfs volledig. Een woning renoveren kan dus een manier zijn om uw belastingaangifte te optimaliseren.

2. Vraag een wederopname

Heeft u al een hypothecaire lening lopen, dan kunt u aan uw bankier een wederopname vragen. In dat geval leent de bank u opnieuw een bedrag dat u al heeft terugbetaald.

Als u bijvoorbeeld al 35.000 euro van het kapitaal van uw lening heeft terugbetaald, kunt u een wederopname van 20.000 euro aanvragen. Het voordeel daarvan is dat er weinig kosten aan verbonden zijn. Meestal zijn er alleen dossierkosten. En die bedragen, afhankelijk van de bank, rond 400 euro. Let op: een wederopname gebeurt onder de huidige marktvoorwaarden en dus niet onder de voorwaarden van de initiële lening.

Wat is het fiscaal voordeel?

Sinds 1 januari 2020 is de woonbonus in Vlaanderen afgeschaft. De afbetaling van een woonkrediet dat bedoeld is om uw huis of appartement te renoveren, levert dus geen fiscaal voordeel meer op. Hetzelfde geldt voor Brussel en Wallonië.

3. Sluit een consumentenkrediet af

Renovatieleningen zijn, net zoals hypothecaire leningen, zeer goedkoop vandaag. De rente ligt iets hoger dan voor hypothecaire leningen, maar deze persoonlijke leningen bieden heel wat voordelen.

  • Vaak rekent de kredietverlenende instantie geen dossierkosten aan.
  • Er is geen hypotheek, dus zijn er ook geen aktekosten of kosten voor een hypothecaire inschrijving.
  • Het geld is zeer snel beschikbaar.
  • Bij een vervroegde terugbetaling zijn de boetes lager dan bij een hypothecaire lening.
  • Omdat de looptijden voor de terugbetaling minder lang zijn (84 maanden), zijn de mensualiteiten hoger, maar is de operatie rendabeler dan bij een hypothecaire lening. De totale intrestlast ligt lager.
  • Is de lening aangegaan voor een tweede verblijf of een opbrengsteigendom, dan kunt u voor dit soort leningen ook de intresten aftrekken (maar niet de terugbetaling van het kapitaal) als een gewone intrestaftrek.
  • Voor groene investeringen bieden de banken vaak leningen aan tegen een verlaagde intrestvoet.  

4. Laat uw cash renderen

Heeft u geld op uw spaarrekening staan, dan brengt dat vandaag nauwelijks nog iets op: de meeste banken bieden op hun gereglementeerde rekeningen het wettelijke minimum aan van 0,11 procent intrest. Slechts enkele rekeningen bieden een iets hoger rendement. Maar dan mag u maandelijks of jaarlijks slechts een bepaald bedrag storten.

20
centimeter
Een goede dakisolatie doet uw warmteverlies drastisch dalen. Met een isolatiedikte van 20 cm beperkt u het warmteverlies tot 5 procent.

Als bovendien uw woning vanwege het hoge energieverbruik een flinke hap uit uw budget neemt, is het goed om een deel van uw spaarcenten te combineren met een groene renovatielening. Gezien de lage rente zou dat een goede belegging kunnen zijn.

Zo berekende de consumentenvereniging Test-Aankoop dat een goede dakisolatie uw warmteverlies drastisch doet dalen. Met een isolatiedikte van 20 cm beperkt u het warmteverlies tot 5 procent. Voor wie zijn energiefactuur binnen de perken wil houden, is die investering dus een must. En na zeven jaar bedraagt de jaarlijkse return on investment 8 procent. Eenzelfde verhaal voor de isolatie van spouwmuren (8 procent na zes jaar), isolatie van de zolder (7 procent na zeven jaar) en de plaatsing van hoogrendementsglas (2,5 procent na twintig jaar). Mooi toch, niet?

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud