Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Geen riolering? Zo regelt u zelf de waterzuivering

Landelijk gelegen huizen kunnen vaak niet aangesloten worden op de riolering. U moet het huishoudelijk afvalwater dan ter plaatse zuiveren met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.
Advertentie
©Pieter Van Eenoge

Het bad laten leeglopen, afwaswater door de gootsteen laten stromen, maar ook de afvoer van de (af)wasmachine. Het afvalwater van de meeste gezinnen komt in de riool terecht. Maar in landelijke gebieden ligt lang nog niet overal riolering. Ligt uw huis te ver van de riolering en zal er ook in de toekomst geen riolering aangelegd worden? Dan moet het afvalwater gezuiverd worden met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Of u in zo’n zone woont, kunt u controleren op het Geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Bij een nieuwbouw moet de IBA onmiddellijk worden geplaatst. Voor woningen die dateren van na 2008 werd de verplichte plaatsing van de IBA opgelegd in de bouwvergunning. ‘Voor bestaande woningen van voor 2008 kunt u het best de gemeente of de rioleerbeheerder contacteren om na te gaan op welke termijn u een IBA moet plaatsen’, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij. ‘In principe is de aanleg ten laste van de eigenaar van de woning, maar in veel gevallen plaatst de gemeente of de rioolbeheerder zelf de IBA’s en beheren ze die. Voor die dienstverlening moet u betalen, net zoals u dat zou doen voor een rioolaansluiting.’

Onder- of bovengronds

Er zijn twee categorieën IBA’s: compacte ondergrondse systemen en de bovengrondse systemen die worden geïntegreerd in uw tuin.

De ondergrondse systemen zijn er zowel in kunststof als in een betonnen bekuiping. Ze nemen weinig plaats in. Bovengronds zie je alleen een sturingskast en één tot drie deksels.

De bovengrondse natuurlijke of extensieve systemen gebruiken planten om het afvalwater te zuiveren, zoals een rietveld of kokosbed. Ze zijn goed bestand tegen de wisselende toevoer van afvalwater en verbruiken minder elektriciteit dan de compacte systemen.

Het zuiveringsproces gebeurt in drie stappen:

  • Bij de voorbehandeling of primaire zuivering bezinken de grove bestanddelen uit het afvalwater.
  • Bij de biologische of secundaire zuivering breken bacteriën de afvalstoffen in het water af en zetten ze die om in onschadelijke of minder schadelijke stoffen. Bij een bovengronds systeem gebeurt de overdracht van zuurstof naar het afvalwater via planten of natuurlijke materialen.
  • Bij de nabehandeling worden de zwevende stoffen en de afgestorven bacteriën die zich in het gezuiverde afvalwater bevinden gescheiden van het gezuiverde afvalwater, ook effluent genoemd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in een nabezinktank. Het gezuiverde afvalwater moet aan bepaalde normen voldoen en mag afvloeien naar een gracht of een waterloop. Is er geen gracht, dan mag het infiltreren in de bodem via zinkputten, infiltratiekanalen, infiltratiebekkens of opgehoogde infiltratiebedden. Het slib dat zich op de bodem afzet, wordt bewaard als spuislib of hergebruikt in de voorgaande stappen. Om de paar jaar moet het slib geruimd worden, waarna het wordt afgevoerd naar een slibverwerkingsbedrijf.

Biologisch afbreekbaar

Wie een IBA heeft, giet beter niet om het even wat door de afvoer. U kiest het best voor biologisch afbreekbare poets- en wasproducten. Kleine hoeveelheden afwasmiddel, waspoeder voor de wasmachine, ontkalkingsmiddelen of wasverzachter vormen echter geen probleem. Producten die een negatieve invloed hebben op de zuiveringsprestaties en u dus niet mag gebruiken zijn onder andere desinfecterende middelen, agressieve ontstoppers, verf en spoelwater van verf, white spirit of thinner, motorolie, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden, etensresten, plantaardige of dierlijke oliën of vetten van de frituurpan en giftige producten.

5.000
kostprijs
Een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater kost 2.500 tot 5.000 euro (btw niet inbegrepen). Houd ook rekening met een kostprijs van 2.000 tot 3.500 euro voor de installatie.

Ook proper regenwater hoort niet thuis in een IBA. Het veroorzaakt een te sterke verdunning van het afvalwater en bij zware regenval spoelt het actieve slib weg. De totale afkoppeling van hemelwater van bijvoorbeeld daken is daarom erg belangrijk.

Kosten en onderhoud

Een IBA kost tussen 2.500 en 5.000 euro. De plaatsingskosten liggen tussen 2.000 en 3.500 euro. Die prijzen zijn exclusief btw. ‘Sommige gemeenten trekken een subsidie uit, andere doen de aanleg en de exploitatie van IBA’s in eigen beheer of laten dat door de rioolbeheerder uitvoeren’, zegt Smet.

De jaarlijkse exploitatiekosten zijn afhankelijk van het systeem en omvat het jaarlijks nazicht, de herstellingen en het energieverbruik. ze bedragen zo'n 200 euro per jaar, waarvan ongeveer 50 euro aan energie. Bij het jaarlijkse onderhoud horen ook een controle van de slibvorming en een staalafname van het gezuiverde water.

Korting op waterfactuur

Wie een IBA heeft, loost geen vervuild water. Daarom is er een korting op de component voor de zuivering van het drinkwater in de waterfactuur. De gemeente bezorgt uw waterbedrijf daarvoor een attest. Wie een eigen IBA beheert, kan een vrijstelling krijgen van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Die dient voor de zuivering van het afvalwater in de zuiveringsstations. De bijdrage is gelijk in heel Vlaanderen. In sommige gemeenten kunt u ook een vrijstelling krijgen voor de gemeentelijke saneringsbijdrage. Die slaat op de kosten voor het afvoeren en inzamelen van het afvalwater via de gemeentelijke of stedelijke riolering en verschilt per gemeente.

IBA’s die worden aangekocht en geëxploiteerd door de gemeente of door de intercommunale rioolbeheerders worden alleen vrijgesteld van de bovengemeentelijke saneringsbijdrage.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud