Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Premies maken van zonnepanelen nog altijd goede investering

Zonnepanelen installeren is nog altijd de investering waard. De Vlaamse premie houdt het rendement op peil. Oudere zonnepanelen zien hun rendement daarentegen onder druk komen.
©Pieter Van Eenoge

De beroering over de afschaffing  van de terugdraaiende teller heeft investeren in zonnepanelen in een slecht daglicht gesteld. Veel mensen zonder zonnepanelen zweren dat op hun dak nooit een installatie komt. Die afkeer is onterecht, want de Vlaamse overheid heeft een premie gelanceerd om het installeren van nieuwe zonnepanelen toch interessant te houden.

Subsidie

Sinds begin dit jaar kunt u een Vlaamse premie aanvragen voor nieuwe zonnepanelen. De subsidiëring van de Vlaamse overheid loopt over een periode van vier jaar.

Voor 2021 bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek (kWp) en 150 euro per kilowattpiek voor de schijf tussen 4 en 6 kilowattpiek. Voor alles wat boven dat geïnstalleerd vermogen uitkomt, is geen steun meer. Voor een installatie van 6 kilowattpiek of meer krijgt u dus 1.500 euro steun. Die premie is niet te versmaden, aangezien een gemiddelde installatie 5.000 tot 5.500 euro kost.

Voor een doorsnee-installatie met een investeringskost van 5.500 euro komt Engie uit op een terugverdienperiode van negen jaar en een rendement van 10 procent.

Als u overweegt zonnepanelen te plaatsen, dan is het niet onverstandig om dat dit jaar nog te doen. In de komende jaren daalt de subsidie elk jaar met 75 en 37,5 euro per kilowattpiek voor respectievelijk de eerste 4 kilowattpiek en de schijf daarboven tot 6 kilowattpiek.

Als u een heel recente woning gekocht hebt of aan nieuwbouw denkt, valt u uit de boot. De premie kan alleen worden aangevraagd voor bestaande woningen met een bouwaanvraag van voor 2014.

Om recht te hebben op de Vlaamse premie voor nieuwe zonnepanelen moet de bouwaanvraag van uw huis dateren van voor 2014.

Voor wie wel van de premie kan genieten, zijn zonnepanelen die nu geplaatst worden volgens berekeningen van de energieleverancier Engie rendabel. Voor een doorsnee-installatie van 4 kWp met een investeringskost van 5.500 euro komt Engie uit op een terugverdienperiode van negen jaar en een rendement van 10 procent.

Wat met oudere zonnepanelen?

Eigenaars van zonnepanelen die al een digitale meter in huis hebben, konden tot eind februari van dit jaar nog kiezen voor het systeem van de terugdraaide teller. Dat wil zeggen dat hun verbruik en hun netkosten op dezelfde manier werden aangerekend alsof ze nog over een oude, analoge meter beschikken.

Dat betekende dat ze een forfaitair bedrag, het prosumententarief, voor het gebruik van het distributienet betaalden en dat ze hun overtollige zonnestroom tegen dezelfde prijs op het net konden zetten als de prijs die ze voor hun afname betaalden. Maar het Grondwettelijk Hof schafte het systeem van de virtueel terugdraaiende teller af.

Het gevolg daarvan is dat het forfaitaire prosumententarief wordt afgeschaft en dat de netkosten voortaan worden berekend volgens het reële gebruik van het net. Of dat duurder of goedkoper uitkomt, is sterk individueel bepaald. Dat hangt van het verbruik en het verbruikspatroon, met andere woorden van de mate waarin de opgewekte elektriciteit ook meteen wordt verbruikt.

Maar door het verdwijnen van de terugdraaiende teller zal bij veel zonnepaneeleigenaars de factuur mogelijk toch een stuk hoger liggen dan voordien. Die hogere aanrekening vreet behoorlijk aan de rendabiliteit van uw zonnepanelen.

5%
rendement
De Vlaamse overheid wil een rendement van 5 procent garanderen voor bestaande zonnepaneelinstallaties.

Rendementen van 10 tot 15 procent behoren tot het verleden. Met een compensatiepremie wil de Vlaamse overheid erop toezien dat u toch nog een minimumrendement van 5 procent haalt.

De premie bedraagt maximaal 1.500 euro. Het is de intentie van de Vlaamse regering dat bedrag af te stemmen op de maximumpremie van 1.500 euro die sinds begin dit jaar kan worden aangevraagd voor nieuwe zonnepanelen.

Mensen die in 2020  nog zonnepanelen installeerden, kunnen op het hoogste bedrag rekenen. Voor de anderen daalt het bedrag naarmate de installatie ouder is en ze dus al langer hebben kunnen genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller.

Vergoeding voor overtollige elektriciteit

De elektriciteit die uw zonnepanelen opwekken en die u niet meteen verbruikt, kunt u op het net zetten. Van zodra u niet meer over een terugdraaiende teller beschikt, krijgt u een lagere prijs voor uw overtollige elektriciteit.

Met het systeem van de terugdraaiende teller verkoopt u in feite elektriciteit tegen dezelfde prijs aan het net als de prijs die u betaalt om er elektriciteit af te halen. Dat gebeurt alleen zo omdat een analoge teller niet weergeeft hoeveel u injecteert en hoeveel u afhaalt. De digitale meter registreert beide stroombewegingen en verrekent ze apart.

U krijgt dus een vergoeding voor de elektriciteit die u levert. De tarieven die al bekend zijn, liggen een pak onder de tarieven voor de afname van elektriciteit. De bedragen die aangerekend worden, worden vrij bepaald door de markt.

Concurrentie

De aangescherpte concurrentie op de markt heeft intussen al betere tarieven doen ontstaan voor overtollige elektriciteit die door particulieren te koop wordt aangeboden. De tarieven voor terugleveringscontracten zijn tussen januari en mei gemiddeld met 22 procent gestegen. In januari lag het tarief nog tussen 3,5 en 4,6 cent per kilowattuur en in mei was dat tussen 3,5 en 5,7 cent.

Voor de afname van elektriciteit wordt gemiddeld 25 tot 27 cent per kilowattuur aangerekend. In dat laatste bedrag zit niet alleen de prijs van de elektriciteit vervat, maar ook de distributie- en transportkosten, bijdragen, heffingen en btw.

U zult niet altijd een scherp geprijsd afnamecontract vinden dat gekoppeld is aan een al even scherp geprijsd terugleveringscontract. En ook omgekeerd geldt dat wie naar het voordeligste terugleveringscontract op zoek gaat niet meteen bij een leverancier terechtkomt die tegelijk ook het beste afnamecontract op de markt aanbiedt.

De keuze voor een specifieke combinatie van terugleverings- en afnametarieven wordt bepaald door uw productie- en verbruikspatroon. Heel wat parameters sturen uw keuze. Hoeveel elektriciteit neemt u af van het net? Wat is de capaciteit van uw zonnepanelen? Hoeveel verbruikt u daarvan onmiddellijk? Hoeveel elektriciteit zet u op het net?

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud