Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Voor welke renovatiewerken heeft u een vergunning nodig?

U gaat verbouwen? Dan spreekt het voor zich dat u eerst gaat uitzoeken welke stappen u moet ondernemen en of een bouwvergunning nodig is.
Advertentie

In België bestaat er geen vaste checklist om af te toetsen of u al dan niet een vergunning nodig heeft voor een bepaalde verbouwing. De gemeenten beschikken namelijk over een grote autonomie inzake ruimtelijke ordening.

In grote lijnen kunnen we stellen dat een bouwvergunning nodig is in volgende gevallen:

  • Bij structurele aanpassingen aan de voorgevel.
  • Wanneer het uitzicht van de buren gewijzigd wordt... of hun privacy zou kunnen aangetast worden (door een extra raam te plaatsen, een dakterras aan te leggen, enz).
  • Wanneer er stabiliteitswerken uitgevoerd worden.
  • Indien het woonvolume substantieel uitgebreid wordt.

Bij voorkeur gaat u samen met een architect naar de Dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente om de vraag te stellen of u een vergunning en/of architect nodig heeft. 

Concreet zijn er drie situaties mogelijk:

  • Er zijn kleine, niet-ingrijpende verbouwingen waarvoor u geen vergunning en geen architect nodig heeft.
  • Er zijn verbouwingen waarvoor u wel een vergunning, maar geen architect nodig heeft.
  • Er zijn verbouwingen waarvoor u zowel een vergunning als een architect nodig heeft.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud