Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Voor welke renovatiewerken krijgt u kortingen en premies in Vlaanderen?

Wie zijn woning renoveert, kan allerhande tegemoetkomingen en premies krijgen. Al maakt u maar beter eerst uw huiswerk: u zou niet de eerste zijn die een premie misloopt omdat de door u gekozen isolatie net niet dik genoeg is.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

 1.    Lagere btw

Een belangrijke tegemoetkoming van de overheid voor wie een privéwoning renoveert of verbouwt, is de lagere btw van 6 in plaats van 21 procent.

Voorwaarden?

Uw woning moet minstens tien jaar oud zijn. Ook moet u de werken laten uitvoeren door een erkend aannemer en de gebruikte materialen door hem laten leveren. Wie zelf de handen uit de mouwen steekt, kan dus niet het voordeeltarief genieten en betaalt 21 procent btw op de aangekochte materialen.

2.    Minder onroerende voorheffing

Een andere tegemoetkoming is de vermindering van de onroerende voorheffing - de jaarlijkse belasting op vastgoed - bij ingrijpende energetische renovaties (voor vergunningsaanvragen vanaf 1 oktober 2016).

Voorwaarden?

Hier wordt gekeken naar het E-peil van de woning, dat de energiezuinigheid van het gebouw weergeeft. Hoe lager dat cijfer, hoe energiezuiniger uw woning. Bij een E-peil van maximaal E90 krijgt u vijf jaar lang 50 procent korting op de onroerende voorheffing. Bij een E-peil van maximaal E60 is dat 100 procent, en betaalt u dus geen belasting. De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet, u moet er dus zelf niets voor doen.

Wat is een ingrijpende energetische renovatie?

Voor een ingrijpende energetische renovatie moet u minstens 75 procent van de buitenschil van uw woning - denk aan de gevel, het dak en de vloer - (na)isoleren én de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen.

3.     Minder registratiebelasting

U krijgt eveneens een extra korting op de registratiebelasting als u een gezinswoning koopt en die binnen een bepaalde termijn ingrijpend energetisch renoveert.

4.     Minder schenkbelasting

Ook wie een woning geschonken kreeg en binnen vijf jaar na de schenking energetische renovatiewerken uitvoert aan de woning voor een totaalbedrag van minstens 10.000 euro (exclusief btw), komt in Vlaanderen in aanmerking voor een verlaging van de schenkbelasting.

Bij de registratie van de schenking zal het gewone tarief worden aangerekend. Na de uitvoering van de werken kan dan het verschil tussen het gewone en het verlaagde tarief worden teruggevraagd.

5.     Vlaamse premies voor renovatiewerken en materialen

Behalve deze fiscale tegemoetkomingen kan u ook premies krijgen voor een aantal renovatiewerken en materialen. Een compleet overzicht geven zou ons te ver leiden, want ook de provincies en heel wat gemeenten bieden steun aan verbouwers.

We beperken ons hier tot een reeks steunmaatregelen van de Vlaamse overheid. Wilt u precies weten welke premies u voor uw verbouwingen en renovatiewerken kan krijgen, check dan zeker de website www.premiezoeker.be . Die geeft een overzicht van de beschikbare Vlaamse, provinciale en gemeentelijke premies.

>Premies van de Vlaamse netbeheerder Fluvius

INDIVIDUELE PREMIES

Een eerste reeks premies kan worden aangevraagd bij de Vlaamse netbeheerder Fluvius, het bedrijf dat is ontstaan uit de fusie van de netbeheerders Eandis en Infrax. De Vlaamse overheid verplicht Fluvius immers om energiebesparing te stimuleren bij zijn klanten. En dat doet het door een aantal energiebesparende maatregelen financieel te ondersteunen.

Voor alle duidelijkheid: het gaat om premies en niet om een voorfinanciering. U moet dus eerst de materialen laten plaatsen en kan pas nadien een deel van uw investering recupereren.

Voorwaarden?

Doorgaans moet u de werken door een erkend aannemer laten uitvoeren, behalve bij het plaatsen van dakisolatie. Dan komen ook doe-het-zelvers in aanmerking, maar de tegemoetkoming ligt lager dan wanneer u de werken door een aannemer zou laten uitvoeren. Voor mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas - de zogenaamd ‘beschermde afnemers’ - liggen de premies ook hoger.

Doorgaans moet u de werken door een erkend aannemer laten uitvoeren, behalve bij het plaatsen van dakisolatie.

Let er wel op dat u de juiste materialen gebruikt, want anders grijpt u mogelijk naast de premie. Om in aanmerking te komen voor een premie voor vloerisolatie bijvoorbeeld moet de isolatie een R-waarde (die de warmteweerstand weergeeft) hebben van minstens 2,0 m2 K/W. Concreet betekent dit dat uw isolatie 2 watt per vierkante meter tegenhoudt wanneer er een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin is. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.

Voor welke investeringen?

·Laten plaatsen van vloerisolatie: 6 euro/m2 bij een R-waarde van minstens 2,0 m2 K/W.

·Laten na-isoleren van een bestaande buitenmuur (aan de buitenzijde): 15 euro/m2 bij een R-waarde van minstens 3,0 m2 K/W.

·Na-isoleren van een bestaande buitenmuur (aan de binnenzijde): 15 euro/m2 bij een R-waarde van minstens 2,0 m2 K/W.

·Laten plaatsen van dakisolatie: 4 euro/m2 bij een R-waarde van minstens 4,5 m2 K/W.

·Zelf plaatsen van dakisolatie: 2 euro/m2 bij een R-waarde van minstens 4,5 m2 K/W.

·Laten plaatsen van hoogrendementsbeglazing: 8 euro/m2 bij een U-waarde van minstens 1,0 W/m2K. De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat. Hoe lager U, hoe minder warmte er verloren gaat.

·Installatie van een warmtepomp: afhankelijk van het soort pomp varieert de tegemoetkoming van 300 tot 4.000 euro, met een maximum van 40 procent van de factuur.

·Installatie van een warmtepompboiler voor de productie van sanitair warm water: 300 euro, met een maximum van 40 procent van de factuur. Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een zonneboiler.

·Installatie van een zonneboiler: 550 euro/m2, met een maximum van 2.750 euro of 40 procent van de factuur.

TOTAALRENOVATIEBONUS

Voert u minstens drie investeringen uit aan uw woning uit de lijst hieronder, en dat in een periode van vijf jaar, dan komt u ook in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus. Die komt boven op de individuele premies die hierboven worden vermeld. Let op: voor het plaatsen van een ventilatiesysteem kan u geen individuele premie krijgen, maar in combinatie met andere werken komt een ventilatiesysteem wel in aanmerking voor de totaalrenovatiebonus.

Voor welke investeringen?

U kan de totaalrenovatiebonus aanvragen voor drie investeringen uit de reeks hieronder:

·Plaatsen van minstens 30 m2 dak- of zoldervloerisolatie.

·Plaatsen van een spouw, minstens 30 m2 buiten- of binnenisolatie.

·Plaatsen van minstens 30 m2 vloerisolatie.

·Plaatsen van minstens 5 m2 nieuwe beglazing.

·Installatie van een zonneboiler.

·Installatie van een warmtepomp.

·Installatie van een ventilatiesysteem.

 

Hoeveel bedraagt de totaalrenovatiebonus?

Na drie investeringen hebt u recht op een tegemoetkoming van 1.250 euro. Dat bedrag loopt op naarmate u het lijstje verder afwerkt, tot 4.750 euro voor de zeven investeringen samen.

Voorwaarden?

U moet de totaalrenovatiebonus niet zelf aanvragen, hij wordt automatisch geactiveerd door de netbeheerder als u minstens drie premies aanvraagt (of minstens twee premies en een ventilatiesysteem installeert).

>Overkoepelende renovatiepremie

Wie een aantal structurele werken laat uitvoeren aan zijn woning, kan in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie. Die werd ingevoerd in 2007, maar kreeg intussen een facelift: de verbeteringspremie, die werd toegekend voor een aantal specifieke verbeteringswerken, verdwijnt en gaat volledig op in de nieuwe overkoepelende renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor 65-plussers blijft wel afzonderlijk bestaan.

Ook wie een woning geschonken kreeg en binnen vijf jaar na de schenking energetische renovatiewerken uitvoert, kan in Vlaanderen in aanmerking komen voor een verlaging van de schenkbelasting.

De premie is er voor wie een woning van minstens 30 jaar wil renoveren of een bestaand gebouw wil omvormen tot een woning. Hij kan aangevraagd worden voor vier types van werken: ruwbouw, buitenschrijnwerk, dakwerken en technische installaties. Voor elke categorie kunt u een premie vragen als u minstens 2.500 euro kosten hebt gemaakt, exclusief btw.

De premie wordt berekend per categorie van werken. Ze bedraagt 20 procent van de factuur, exclusief btw, met een maximum van 2.500 euro per categorie. Voor gezinnen met een laag inkomen en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor zijn de voorwaarden gunstiger: de subsidie bedraagt 30 procent van het factuurbedrag, met een maximum van 3.333 euro per categorie. De premie blijft in alle gevallen beperkt tot 10.000 euro.

De premie is er in de eerste plaats voor wie zijn gezinswoning wil renoveren. Om in aanmerking te komen moet u aan de eigendoms- en inkomensvoorwaarden voldoen. De premie is er ook voor eigenaars die hun woning voor minstens negen jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Voor hen gelden geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden.

>Vlaamse sloop-en-heropbouwpremie

Eigenaars die bereid zijn hun woning in Vlaanderen af te breken en te vervangen door een energie-efficiënte woning, kunnen sinds dit jaar een forfaitaire premie van 7.500 euro aanvragen. In dertien Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas) geldt een verlaagd btw-tarief van 6 procent als u sloopt en heropbouwt. Particulieren die niet in een van die dertien steden wonen, en dus niet in aanmerking komen voor het verlaagd btw-tarief, kunnen nu wel een Vlaamse sloop- en-heropbouwpremie aanvragen.

Voorwaarden?

Ook aan deze premie zijn enkele voorwaarden verbonden. Alleen particulieren die tussen 1 oktober 2018 en 31 december 2020 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd voor de sloop én heropbouw kunnen de premie aanvragen. Het gebouw moet na de werken uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt. Wat de bestemming van het pand voor de werken was, heeft geen belang.

Wanneer de stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak en de wederopbouw afgeleverd wordt, speelt geen rol. U hoeft de woning niet zelf te gebruiken, u mag ze ook verhuren.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud