Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Voor welke renovatiewerken krijgt u premies in Brussel?

De Brusselse regio biedt drie types van premies aan voor wie zijn woning in orde brengt: renovatiepremies, energiepremies en premies voor de verfraaiing van gevels.
Advertentie
©Filip Ysenbaert

Als u in de Brusselse regio een woning renoveert, kunt u verschillende premies krijgen, afhankelijk van het soort werken dat u uitvoert. Let op: ze kunnen niet allemaal tegen dezelfde voorwaarden verkregen worden. Bovendien verschilt de manier van aanvragen van premie tot premie.

1.    Renovatiepremie

Voor welke werken?

De premie wordt toegekend voor werken die te maken hebben met het gebouw zelf, de structuur en de aanpassing van de binnenruimtes. De werken moeten gericht zijn op problemen in verband met slijtage, gezondheid, veiligheid, comfort of ruimtelijke organisatie. Denk aan funderingen, steunbalken, pilaren, gebinten, buitendeuren, gasinstallaties en sanitair.

Voor wie?

Voor de (toekomstige) eigenaars of voor eigenaars-verhuurders die hun woning verhuren via een sociale huisvestingsmaatschappij. De eigenaar kan volle eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker of naakte eigenaar zijn van het gebouw waarvoor hij de premie aanvraagt.

Voor welk gebouw?

De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en ze moet al minstens 5 jaar dienst doen als uw gezinswoning.

Procedure?

U moet de premie aanvragen voor u met de werkzaamheden van start gaat. De premie wordt uitbetaald aan het einde van de werken, nadat u de facturen hebt opgestuurd en er een controleur van de administratie is langs geweest. Maar het is ook mogelijk om een voorschot van 90 procent te krijgen op basis van de eerste factuur van de aannemer waaruit blijkt dat de werken besteld zijn.

Bedrag?

De premie beloopt 30 tot 70 procent van het bedrag van de werken, afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en de locatie van de woning. Het bedrag is geplafonneerd voor elk onderdeel van de werken. In totaal mag de premie niet meer bedragen dan 35.000 euro, eventueel verhoogd met 5.000 euro als er meer dan 3 kamers worden gerenoveerd.

2.    Energiepremies

Voor welke werken?

Deze premies zijn beschikbaar voor renovatiewerken die de energieprestaties van het gebouw verbeteren: isolatie, performantere verwarmingsinstallatie en het laten uitvoeren van een energieaudit.

Voor wie?

Voor een renovatiepremie moet de woning minstens 30 jaar oud zijn en moet ze al voor minstens 5 jaar dienst doen als uw gezinswoning.

De aanvraag kan gebeuren door een particulier, een collectieve voorziening, een mede-eigendom, een huurder.

Voor welk gebouw?

Alle gebouwen op het Brusselse grondgebied.

Procedure?

U kunt een aanvraag indienen tot 12 maanden na de saldofactuur voor de werken. Zodra alle documenten zijn ingediend, duurt het doorgaans maximaal 8 weken alvorens de premie wordt uitbetaald.

Bedrag?

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. Gemiddeld wordt 20 procent terugbetaald van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen.

 

3.    Premie voor de verfraaiing van gevels

Voor welke werken?

U kunt deze premie aanvragen als u de gevel van uw gebouw wil opknappen of bepaalde gevelelementen wil restaureren. Ook behandelingen die de gevel tegen vocht of graffiti beschermen, komen in aanmerking.

Voor wie?

Voor alle eigenaars, ook als ze zelf het pand niet bewonen.

Voor welke gebouwen?

Het moet gaan om een gebouw dat minstens 25 jaar oud is. Het moet bovendien een gesloten bebouwing vlak bij de openbare weg betreffen. Ten slotte moet ten minste twee derde van de verdiepingen voor huisvesting worden gebruikt.

 

Procedure?

De aanvraag dient te gebeuren vóór de werkzaamheden beginnen.

 

Bedrag?

Het bedrag is afhankelijk van de wijk waar het gebouw zich bevindt en van het gezinsinkomen. De premie varieert van 30 tot 85 procent van de goedgekeurde bedragen, naargelang het geval.

 

4.    Gemeentelijke premies

Naast de regionale premies bieden bepaalde gemeenten nog premies aan die exclusief op de inwoners van de gemeente zijn gericht. Er zijn niet alleen aanvullingen van de bovenvermelde regionale premies, maar ook premies voor, onder meer, zonnepanelen en groendaken.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud