Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

3 manieren om te lenen voor uw tweede verblijf

Er zijn meer mogelijkheden dan alleen maar het klassieke woonkrediet om te lenen voor een tweede verblijf.
Advertentie

Als u een hypothecaire lening afsluit, zal de bank nagaan hoe u er financieel voor staat. Of u nu leent voor de aankoop van een eerste woning, een tweede verblijf of een investeringspand, u moet over voldoende inkomsten beschikken om uw lening elke maand netjes af te lossen. En dus wordt een lening voor de aankoop van een tweede verblijf op dezelfde manier behandeld als een lening voor een gezinswoning.

Wel zijn banken voorzichtiger bij het toekennen van een lening voor een tweede verblijf, en verwachten ze dat u een groter deel van uw project zelf financiert. 

Geen huurinkomsten

Leent u voor de aankoop van een tweede verblijf, dan zal de bank voor de beoordeling van uw kredietdossier - logischerwijs - geen rekening houden met de huurinkomsten. Dat doet ze wel wanneer u een pand koopt om te verhuren. Maar dan zal u moeten kunnen aantonen dat het om regelmatige huurinkomsten gaat. Maar ook als u kan aantonen dat de inkomsten recurrent (zullen) zijn, tellen ze niet voor de volle 100 procent mee.

Welk krediet?

  • Klassieke hypothecaire lening

De overgrote meerderheid van de mensen die lenen voor de aankoop van een tweede verblijf sluiten een gewone hypothecaire lening af. Doorgaans wordt daarbij voor vaste mensualiteiten gekozen. Dat betekent dat u elke maand hetzelfde bedrag aflost, met daarin een stukje kapitaal en een stukje intresten.

Maar u kan ook kiezen voor vaste kapitaalaflossingen. Daarbij betaalt u elke maand een vast bedrag aan kapitaal af, terwijl de intresten variëren naargelang van het restbedrag. Daardoor lost u elke maand een andere som af. Maar u krijgt van uw bank wel een aflossingstabel mee, zodat u ziet hoeveel u elke maand precies moet afbetalen. Het afbetalen zelf verloopt via een domiciliëring. In het begin zal dat wat meer zijn, omdat het kapitaal dat je moet terugbetalen nog hoog ligt en er dus meer rente verschuldigd is. Maar naarmate de looptijd vordert, heeft u meer kapitaal afgelost, en moet u dus minder rente betalen.

  • Wederopname van kapitaal

Wie leent voor de aankoop van een tweede verblijf kan dat in principe ook doen via een heropname van kapitaal binnen een bestaande lening. Als uw krediet al grotendeels is afgelost, kan u het kapitaal dat u al terugbetaalde opnieuw ontlenen. Dat gebeurt dan tegen de rentetarieven die dan van kracht zijn.

Voordeel bij een wederopname is dat u niet naar de notaris moet om een nieuwe hypotheek te vestigen, en zo dus geld uitspaart.

Voordeel bij een wederopname is dat u niet naar de notaris moet om een nieuwe hypotheek te vestigen, en zo dus geld uitspaart. Een hypothecaire inschrijving geldt immers voor 30 jaar. Als u een krediet op 20 jaar afsloot voor uw gezinswoning en er daarvan al 15 jaar verstreken zijn, dan schieten er binnen de bestaande hypotheek dus nog 15 jaar over. Besef wel dat als u voor de aankoop van een investeringspand een wederopname zou doen, de hypotheek op uw gezinswoning rust. En dat als er problemen zouden zijn, de gezinswoning wordt verkocht. Maar dit is echt wel het worstcasescenario.

  • Bulletkrediet

Nog een andere manier om de aankoop van een tweede verblijf te financieren, is een bulletkrediet. Zo’n lening, waarbij u alleen intresten betaalt en pas op het einde van de looptijd het kapitaal aflost, is evenwel niet voor iedereen weggelegd. Zo’n krediet veronderstelt dat u ergens al kapitaal hebt. U moet aantonen dat er op het einde van de rit beschikbare fondsen zullen zijn om het kapitaal terug te betalen.

Dat kan bijvoorbeeld een groepsverzekering zijn. Let wel: banken houden alleen rekening met het spaarpotje dat u via uw werkgever al bijeen spaarde - de verworven reserves - en niet met het toekomstige bedrag dat u zou krijgen als u met pensioen gaat. Bovendien wordt niet het volledige bedrag van de verworven reserves in rekening gebracht, maar slechts een beperkt percentage. Die groepsverzekering is dan ook de reden waarom het vaak mensen zijn die dicht bij hun pensioen staan die van het bulletkrediet gebruikmaken.

U kan ook een beleggingsportefeuille in pand geven. De bank zal dan kijken hoe die portefeuille is opgebouwd. Zitten er bijvoorbeeld veel obligaties in, die over enkele jaren op vervaldag komen? Of bent u eerder een aandelenbelegger? Afhankelijk van de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille bepaalt de bank de hoogte van het bedrag dat in het pand wordt opgenomen. Zo zal het bedrag van de portefeuille hoger moeten zijn naarmate er meer aandelen in zitten, om eventuele koersschommelingen op te vangen.

Doorgaans wordt een bulletkrediet afgesloten voor vijf jaar. De rentetarieven voor dergelijke leningen liggen enkele tientallen basispunten hoger dan bij een klassieke hypothecaire lening. U betaalt immers nog geen kapitaal af, waardoor het risico ook niet vermindert.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud