Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel onroerende voorheffing betaalt u op een tweede verblijf?

De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed. Hoe hoog die belastingfactuur oploopt, hangt af van de stad of gemeente waar uw tweede verblijf ligt.

Eigenaars van vastgoed op Belgische bodem krijgen elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing - in de volksmond ‘grondlasten’ genoemd - in de bus. De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw onroerend goed.

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

  • Vlaams Gewest

De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van drie delen: een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De basisheffing wordt berekend door het basistarief (3,97 procent voor gebouwen) te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De vermindering hangt af van de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend.

  • Brussels en Waals Gewest

In het Brussels en Waals Gewest is er een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud