Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een woning geërfd? Wat nu?

Na een overlijden moet binnen vier maanden een aangifte van nalatenschap worden ingediend. Een cruciale vraag is hoeveel het vastgoed waard is.
©Filip Ysenbaert

De woonplaats van de overleden persoon bepaalt of de aangifte van een nalatenschap in het Vlaams, Brussels of Waals Gewest moet gebeuren. De aangifte zal onder meer informatie bevatten over de waarde van de roerende en onroerende goederen die de overledene bezat, eventuele schenkingen minder dan drie jaar voor het overlijden...

De waarde van het vastgoed bepaalt hoeveel erfbelasting u zal moeten betalen.

Een cruciale vraag is hoeveel het vastgoed waard is. Die waarde bepaalt immers hoeveel erfbelasting u zal moeten betalen. Wie de waarde te hoog inschat, betaalt te veel belasting. Schat u de waarde te laag in, dan riskeert u een boete voor tekortschatting.

Hoe bepaalt u de waarde van vastgoed voor de aangifte van een nalatenschap?

Er zijn geen regels over hoe u de waarde moet bepalen. Het is perfect mogelijk zelf een waarde op het geërfde vastgoed te kleven, die te berekenen met een onlinetool of raad te vragen aan een vriend met kennis van zaken. Als de belastingadministratie twijfels heeft over de aangegeven waarde kan ze een controleschatting doen. Ze heeft daarvoor twee jaar de tijd, vanaf de indiening van de aangifte.

Wie geen discussie over de waarde wil, kan een erkende schatter inschakelen of bindende schatting vragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Wie geen discussie over de waarde wil, kan een erkende schatter inschakelen. Dat is een professional, zoals een landmeter, die erkend is. Die zal een waarde bepalen waarover de belastingdienst niet zal discussiëren. In Vlaanderen hebt u nog een tweede optie: u kunt gratis een bindende schatting vragen bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Die schatting moet worden aangevraagd voor u de aangifte van de nalatenschap indient en binnen de aangiftetermijn voor de nalatenschap (doorgaans vier maanden).

Wat als de overledene al vastgoed heeft weggeschonken?

Als u vastgoed geschonken krijgt, dan betaalt u daarop schenkbelasting. Er moet nooit nog erfbelasting betaald worden. Toch kan een schenking binnen drie jaar voor het overlijden een impact hebben.

Er zal rekening gehouden worden met de waarde van de vastgoedschenking om het Vlaams tarief van de erfbelasting te bepalen op het vastgoed dat nog in zijn vermogen aanwezig is. De waarde van het geschonken goed wordt dan fictief bij de waarde van ander vastgoed in de nalatenschap geteld. Het vastgoed dat op het sterfbed nagelaten wordt, zal daardoor in een hogere tariefschijf terechtkomen en dus zwaarder belast worden. Let wel, het opduweffect is er alleen als er na de schenking nog ander vastgoed in het vermogen aanwezig is.

In het Brussels Gewest speelt het opduweffect niet als de schenker van het onroerend goed binnen drie jaar sterft.

Lees meer

Gesponsorde inhoud