Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel schenkbelasting moet u betalen?

Vaak is een schenking fiscaal geïnspireerd: schenken is doorgaans goedkoper dan erven. Hoeveel bedraagt de schenkbelasting op vastgoed?
©Filip Ysenbaert

De schenkbelasting wordt geheven op basis van de verkoopwaarde van de geschonken goederen, zonder aftrek van lasten. De tarieven zijn progressief, wat betekent dat ze stijgen naarmate de waarde van het geschonken goed groter is. Tegelijk speelt de verwantschap met de schenker: hoe dunner de bloedband, hoe hoger de tarieven.

Voor het schenken van onroerende goederen gelden in de drie gewesten dezelfde tarieven.

Het belastingtarief hangt af van de fiscale woonplaats van de schenker. De woonplaats van de begiftigde of de ligging van het geschonken vastgoed speelt geen rol. Maar in de praktijk heeft dat weinig belang: voor onroerende goederen gelden in de drie gewesten dezelfde tarieven. 

Het laagste tarief is er voor schenkingen in rechte lijn: tussen (groot)ouders en (klein)kinderen) en tussen partners. Die laatste groep zijn gehuwden en wettelijk samenwonenden. In Vlaanderen kan het ook tussen feitelijk samenwonenden, op voorwaarde dat ze ten minste één jaar ononderbroken met de schenker samenwonen en er een gemeenschappelijke huishouding mee voeren. In Brussel en Wallonië vallen de feitelijk samenwonenden uit de boot.

Rechte lijn

Bij de berekening van de schenkbelasting wordt de waarde van het geschonkene opgesplitst in schijven. Bij schenkingen in rechte lijn moet op de eerste schijf van 150.000 euro 3 procent worden betaald, op de schijf tussen 150.000 en 250.000 is dat 9 procent en op de schijf tussen 250.000 en 450.000 euro 18 procent. Op het deel van de schenking boven 450.000 euro wordt het hoogste tarief van 27 procent toegepast.

3
procent
Bij schenkingen in rechte lijn moet op de eerste schijf van 150.000 euro 3 procent worden betaald. Dat loopt gradueel op tot 27 procent, op het deel van de schenking boven 450.000 euro.

Voor schenkingen tussen andere personen gelden dezelfde tariefschijven, maar is het belastingtarief hoger: respectievelijk 10, 20, 30 en 40 procent.

Korting

In het Vlaams Gewest kan u een korting krijgen als u de geschonken woning energiezuiniger maakt of verhuurt. Bij de registratie van de schenkingsakte zal het gewone tarief van schenkbelasting betaald moeten worden, maar naderhand kan een teruggave gevraagd worden. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Energiezuiniger maken

De verkrijger van de schenking moet binnen vijf jaar na de schenking voor minstens 10.000 euro (exclusief btw) energetische renovatiewerken uitvoeren. Hij moet facturen voorleggen van de werken die door de aannemer zijn uitgevoerd. Het verlaagd tarief is er niet voor doe-het-zelvers. Ook de uitgevoerde werken moeten aan minimumnormen voldoen. De teruggave moet binnen zes maanden na het verstrijken van het vijfde jaar na de schenkingsakte gevraagd worden.

  • Verhuur

Een tweede mogelijkheid is de woning binnen drie jaar voor minstens negen jaar verhuren. U moet het huurcontract laten registreren en een conformiteitsattest kunnen voorleggen, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. De teruggave moet binnen een termijn van zes maanden volgend op het verstrijken van drie jaar na de schenkingsakte worden gevraagd.

Lees meer

Gesponsorde inhoud