Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verkoop op lijfrente: voorkom argwaan bij de fiscus

Wettelijk mag u uw huis op lijfrente verkopen aan uw kinderen, zodat die geen schenkbelasting moeten betalen. Maar de fiscus is zeer wantrouwig. U moet kunnen aantonen dat alles volgens de regels is gebeurd en dat de woning voor de marktprijs werd verkocht.
©Filip Ysenbaert

Bij een verkoop op lijfrente ontvangt de verkoper niet meteen het volledige bedrag. Bij het afsluiten van de verkoop wordt een bedrag van 10 tot 20 procent betaald en de rest wordt in maandelijkse aflossingen neergeteld.

In principe zijn er twee mogelijkheden. U kunt de woning op lijfrente in volle eigendom verkopen, maar het komt vaker voor dat een woning op lijfrente in naakte eigendom wordt verkocht. In dat laatste geval blijft u als verkoper het vruchtgebruik behouden tot de dag van uw overlijden. Dat betekent dat u in het huis kunt blijven wonen nadat het verkocht is. Na uw overlijden zal de koper geen maandelijkse bedragen meer moeten betalen.

Risky business

Ouders kunnen hun huis op lijfrente aan een van hun kinderen verkopen met de bedoeling om zowel schenk- als erfbelasting te vermijden. Het lijkt een mooie oplossing, maar er schuilt toch een adder onder het gras. De fiscus staat erg argwanend tegenover deze constructie en gaat er nagenoeg automatisch van uit dat de verkoop op lijfrente gebruikt wordt om schenkbelasting te ontlopen.

De fiscus zal oordelen dat een vermomde schenking heeft plaatsgevonden waarbij de ouders hun huis aan hun kind verkopen op lijfrente terwijl de maandelijkse rente nooit betaald wordt of op een of andere manier door de ouders terugbetaald wordt. Of waarbij de ouders een zeer lage rente vragen die niet in verhouding staat tot de waarde van de woning of tot hun levensverwachting.

De fiscus gaat er bijna automatisch van uit dat de verkoop op lijfrente gebruikt wordt om schenkbelasting te ontlopen.

Het kind moet kunnen aantonen dat het de maandelijkse rente wel degelijk aan zijn ouders betaald heeft en dat het het geld niet via een andere weg heeft teruggekregen. Heeft de fiscale administratie twijfels, dan kan ze bij het overlijden van de ouders eisen dat er schenkbelasting betaald wordt. Bovendien riskeert de erfgenaam een boete voor fraude.

Het wordt nóg riskanter wanneer de ouders meerdere kinderen hebben en hun woning op lijfrente verkopen aan slechts een van hen. Want bij de regeling van de nalatenschap kunnen de andere kinderen dan de indruk krijgen dat de ouders een van hen hebben bevoordeeld. Net daarom voorziet de wet in de mogelijkheid om bij de verkoop het akkoord van de andere kinderen te vragen.

Maar met zulke akten moet zeer voorzichtig worden omgesprongen. Stel dat een autoritaire vader zijn jonge en nog naïeve zoon vraagt een document bij de notaris te ondertekenen waarin hij zich akkoord verklaart met de verkoop van het ouderlijk huis op lijfrente aan zijn broer, dan kan hij later geen rechten meer laten gelden.

Wordt de verkoop op lijfrente toch als een schenking beschouwd, dan zal die bij het overlijden van de verkoper bij de nalatenschap worden geteld en zal het erfdeel van het kind dat het huis op lijfrente heeft gekocht mogelijk worden ingekort.

Gesponsorde inhoud