Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

6 manieren om de huurwaarborg te regelen

Als huurder kiest u zelf hoe u de huurwaarborg regelt. Dat kan op een geblokkeerde rekening op uw naam, maar er bestaan ook andere opties. Huurders die krap bij kas zitten, kunnen een beroep doen op een huurwaarborglening.

In Vlaanderen is de maximale huurwaarborg begin 2019 opgetrokken van maximaal 2 naar maximaal  3 maanden huur, ongeacht hoe de huurder de waarborg financiert. In Brussel bepaalt dat laatste wel nog hoeveel maanden huur u als waarborg mag vragen.

In Vlaanderen

Let wel, dit geldt in Vlaanderen alleen voor huurcontracten afgesloten vanaf 2019 Voor oudere contracten lag het plafond in Vlaanderen op 2 maanden huur als de huurder dat bedrag stortte op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Dateert uw huurcontract van voor 2019, dan is het niet toegestaan dat de verhuurder nog een extra maand huur als waarborg vraagt.

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, maar bijna elke verhuurder vraagt er een. De waarborg biedt immers bescherming als de huurder schade aanricht aan het verhuurde pand of als hij de huur niet betaalt.

3
maanden
Voor contracten afgesloten sinds 1 januari 2019 mag de verhuurder in Vlaanderen een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

De verhuurder moet het bedrag van de waarborg expliciet opnemen in het huurcontract. Wanneer de huur afloopt, krijgt de huurder het geld terug als hij het pand in een goede staat achterlaat en geen betalingsachterstand heeft. Voldoet de huurder niet aan die voorwaarden, dan kunnen de kosten voor de herstelling of de achterstallige betalingen worden afgehouden van de borg.

De huurder mag zelf bepalen hoe hij de waarborg samenstelt. Er zijn een aantal opties. 

  1. Geblokkeerde rekening bij de bank

Het gaat dan om een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De rente die deze rekening eventueel opbrengt, is en voordele van de huurder.

Bij de meeste banken moet de huurder naar een kantoor om een geblokkeerde huurwaarborgrekening te openen. Bij KBC kunt u zo’n rekening ook online openen.

Als een huurder een waarborg stort op een huurwaarborgrekening van een bank, ontvangt hij daarop wel een kleine vergoeding. KBC biedt 0,01 procent basisrente en 0,10 procent getrouwheidspremie.

De bank zal deze rekening enkel vrijgeven met het akkoord van huurder en verhuurder.

2.Via Myminfin.be

Myminfin is het onlineplatform van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Als u dat platform gebruikt om een waarborg te storten, beheert de Deposito- en Consignatiekas de borg. Die dienst is gratis, maar u ontvangt geen rente op het gestorte bedrag.

Zodra de Deposito- en Consignatiekas het geld heeft ontvangen, wordt de verhuurder verwittigd. Bij het einde van de huur moet de verhuurder, als alles in orde is, de opdracht geven de waarborg vrij te geven. Die wordt dan teruggestort aan de huurder.

3. Zakelijke zekerheidsstelling

Dat kan bijvoorbeeld een kapitalisatiebon of obligatie zijn. Veel verhuurders opteerden de voorbije jaren voor een zogenaamde Korfine-waarborg, omdat ze op die manier de beperking van de waarborg tot - toen - 2 maanden konden omzeilen.

Sinds 2019 is een huurwaarborg op een Korfine-bon ook wettelijk geregeld waardoor het niet meer mogelijk is dat verhuurders op die manier een extra maand huur als waarborg vragen.

Sinds 2019 is dit type huurwaarborg ook wettelijk geregeld. Omdat sinds 2019 de grens voor de maximale huurwaarborg is opgetrokken van 2 naar 3 maanden verandert er in de praktijk niet veel, al is het via de waarborg niet langer mogelijk nog een extra maand huur te vragen.

4. Persoonlijke borgstelling

De huurder geeft dan geen som geld als waarborg, maar een persoon of een vennootschap stelt zich borg. Ouders stellen zich bijvoorbeeld soms borg voor hun net afgestudeerde zoon die op eigen benen gaat staan, in plaats van de zoon geld te lenen zodat hij de waarborg kan storten op een geblokkeerde rekening. Blijkt de zoon zijn huurverplichtingen niet na te komen, dan zal de verhuurder de ouders voortaan voor maximaal drie maanden huur kunnen aanspreken. De verhuurder moet er wel akkoord mee gaan als de huurder die waarborg verkiest.

5. Waarborg via het OCMW

Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg op te hoesten, kunnen aankloppen bij het OCMW.

6. Huurwaarborglening

Een andere optie voor financieel zwakkere huurders is een renteloze huurwaarborglening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Het gaat om een anonieme lening. De verhuurder weet dus niet dat de huurder er een beroep op doet.

Wat mag niet?

1. Rekening op naam van de verhuurder

Dat is niet wettig, maar het gebeurt nog geregeld. Sommige verhuurders blijven dit gebruiken omdat het hun meer zekerheid biedt, bijvoorbeeld als een huurder met de noorderzon verdwijnt. Anders hebben ze in dat geval een dagvaarding nodig om de waarborg te deblokkeren, en die kost snel 400 euro.

Zo’n officieuze regeling houdt voor de huurder het risico in dat de verhuurder de waarborg niet terugbetaalt, ook als alles in orde is. Dan moet de huurder een procedure bij de vrederechter opstarten om zijn geld terug te eisen, maar die wint hij dan wel geheid.

2. Handje contantje

De verhuurder mag de huurder niet vragen de waarborg handje contantje te overhandigen. Doet hij dat toch, dan mag de huurder dat bedrag voor contracten gesloten sinds 2019 beschouwen als huurgeld.

De huurder moet daarvoor als volgt te werk gaan.

  1. Hij stort er een bedrag van drie maanden huur op, eventueel verhoogd met de rente die de waarborg sinds het begin van het huurcontract had moeten opleveren.
  2. Hij meldt de verhuurder dat hij die rekening geopend heeft en dat hij die waarborg in mindering zal brengen van de eerstkomende huurbetalingen.

 

 

In Brussel

In Brussel mag de verhuurder een waarborg van maximaal 2 maanden huur vragen als de huurder dat bedrag stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. De huurder kan evenwel ook een beroep doen op een bankwaarborg. In dat geval mag de waarborg maximaal 3 maanden huur bedragen.

Huurders met beperkte financiële middelen kunnen in Brussel eveneens een beroep doen op het Woningfonds om de waarborg renteloos voor te schieten.

Voor personen die niet in staat zijn om een lening terug te betalen, zelfs zonder interest, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog een alternatief: het Brugal-fonds. Het Brugal-fonds stort op anonieme wijze de vereiste som voor de aanleg van de waarborg op een bankrekening op naam van de huurder.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud