Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Brandverzekering ook verplicht voor huurders

Huurders en eigenaars moeten sinds begin dit jaar in Vlaanderen verplicht een brandverzekering afsluiten bij een nieuwe woninghuurovereenkomst. Wat betekent dat?
©Brecht Van Maele

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Vlaamse huurdecreet, of de spelregels voor wie huurt en verhuurt, in werking. Er staat in hoe en wanneer u een huurcontract kunt opzeggen, maar ook dat de verhuurder voortaan drie maanden huurwaarborg kan eisen.

Ook nieuw is dat zowel huurder als verhuurder zich moet verzekeren voor brand én waterschade. Zo zijn beiden ingedekt als er bijvoorbeeld door hun fout brand uitbreekt.

Dwingend

Tot nog toe was die wettelijke verplichting er niet. In de meeste huurcontracten werden huurders wel al verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Het nieuwe huurdecreet maakt die verplichting dwingend. Dat betekent dat men er niet van kan afwijken en dat huurders hun aansprakelijkheid ook moeten verzekeren als dat niet in het huurcontract staat.

Het decreet geldt voor woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 werden afgesloten. De verplichting is er dus niet voor huurovereenkomsten die voor 2019 werden ondertekend.

Welke risico’s moet u precies laten verzekeren?

Huurders en eigenaars zijn verplicht om hun aansprakelijkheid voor brand en waterschade te verzekeren. Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan de woning die u huurt, tenzij u het tegendeel kan bewijzen. Met een verzekering kan de eigenaar er gerust op zijn dat de schade die u veroorzaakt, gedekt wordt door uw polis. Omgekeerd, als onderzoek na een schadegeval aantoont dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, vergoedt zijn verzekering.

Let erop dat uw polis zowel brand- als waterschade dekt. Doorgaans zit waterschade standaard in de brandverzekering, maar niet altijd. U moet ook niet alleen schade aan het eigen of gehuurde goed laten verzekeren, maar ook die aan derden. Als het appartement boven of naast u getroffen wordt bij een brand, bent u ook daarvoor verzekerd.

Huurder en verhuurder moeten bij elkaar nagaan of ze een brandverzekering hebben afgesloten
Geert Inslegers
Jurist Vlaams Huurdersplatform

Aanvankelijk stond in het decreet ook een bepaling over de clausule ‘afstand van verhaal’, maar die werd niet in de definitieve tekst opgenomen. Met de optie ‘afstand van verhaal’ moet u als huurder niet opdraaien voor de schade die u zelf veroorzaakt. U bent dan verzekerd via de verzekering van de eigenaar. Die betaalt een premie voor u, die doorgaans lager ligt dan wanneer u zelf een brandpolis zou afsluiten, en rekent die premie dan door. ‘Dat kan verleidelijk zijn, maar pas daar toch mee op’, waarschuwt Geert Inslegers, jurist bij het Vlaams Huurdersplatform. ‘Want wat is er dan precies verzekerd? En hoe zit het met de franchise? Als huurder hebt u daar doorgaans geen idee van.’

Moet ook de inboedel verzekerd worden?

Daar zegt het nieuwe huurdecreet niets over. Alleen een verzekering voor de aansprakelijkheid voor brand- en waterschade wordt verplicht. Maar het is als huurder niet slecht ook uw inboedel te verzekeren.

Wie controleert of u een verzekering afsluit?

Het is aan beide partijen - huurder en eigenaar - om bij elkaar na te gaan of ze een verzekering hebben afgesloten. Dat kan door een bewijs van de premiebetaling te vragen. Als blijkt dat een van beiden zijn aansprakelijkheid voor brand en waterschade toch niet verzekerd heeft, kunt u die in gebreke stellen en voor de vrederechter een dwangsom eisen voor elke dag dat de zaak niet in orde is. Als dat geen effect heeft, kan het contract worden ontbonden.

Wat als u in Wallonië of Brussel woont?

Wie in het Brussels Gewest een woning huurt of verhuurt, is niet verplicht een brandverzekering af te sluiten, tenzij dat contractueel wordt opgelegd. In het Waals Gewest moet dat wel. Meer nog, als de huurder van een woning in Wallonië niet tijdig het bewijs levert dat hij de jaarlijkse premie heeft betaald, kan de verhuurder een clausule ‘afstand van verhaal’ laten toevoegen en de meerpremie aanrekenen aan de huurder.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud