Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe weet de huurder of het huurcontract geregistreerd is?

Is het huurcontract niet geregistreerd, dan kan de huurder het huurcontract zonder opzegtermijn en opzegvergoeding opzeggen. Maar als het pand verkocht wordt, kan de nieuwe eigenaar de huurder uit huis zetten.

Niet alleen het huurcontract, maar ook bijvoegsels zoals de plaatsbeschrijving moeten worden geregistreerd.

Zonder registratie is de nieuwe eigenaar niet gebonden door het huurcontract en kan de huurder zich niet verzetten tegen een uithuiszetting door de nieuwe eigenaar.

Die registratie is gratis. Op voorwaarde dat u dat doet binnen 2 maanden na het ondertekenen van de overeenkomst. Later kan het ook nog, maar dan moet de verhuurder wel een boete betalen.

Als de verhuurder het contract niet laat registreren, kan de huurder dat ook doen, maar hij is dat niet verplicht.

Hoe registreren?

Een registratie is niet meer dan het overnemen van belangrijke gegevens uit het contract in een register. Het volstaat om drie exemplaren van het huurcontract op te sturen naar het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het goed zich bevindt.

U kunt het ook online registreren via MyRent. Een derde exemplaar is dan niet nodig, een kopie van de huurovereenkomst volstaat.

Hoe weet de huurder of het huurcontract geregistreerd is?

Via de webtoepassing MyMinfin kunt u zelf nagaan of uw huurcontract geregistreerd is. U kunt aanmelden met uw e-ID of via Itsme, klik op ‘Mijn huurcontracten raadplegen’ in de rubriek ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’.

Voordelen

  • Voor de huurder

Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door het huurcontract. Zonder registratie is de nieuwe eigenaar niet gebonden door het huurcontract en kan de huurder zich niet verzetten tegen een uithuiszetting door de nieuwe eigenaar.

  • Voor de verhuurder

Verhuurders zien een registratie vaak nog verkeerdelijk als een inperking van hun rechten. Terwijl zij er net meer bescherming door genieten.

  1. Vroegtijdige opzeg

    Bij een niet-geregistreerd contract voor een woning die als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, kan de huurder zonder opzegtermijn en zonder vergoeding vertrekken.

  2. Lagere belastingfactuur

    Verhuurders van panden die tegelijk dienstdoen als kantoor of winkel kunnen dat gescheiden gebruik (woning/beroepsdoeleinden) laten vastleggen. Zonder registratie zouden de volledige netto-huurinkomsten of werkelijk ontvangen huur belastbaar zijn.
    Dankzij de registratie wordt de belasting op het woongedeelte berekend op basis van het kadastraal inkomen in plaats van op de werkelijk ontvangen huur.

Belangrijk: de verhuurder moet ook de plaatsbeschrijving laten registreren. Biedt hij ze samen aan met het huurcontract, dan is ook die registratie gratis. Als ze worden nagestuurd met de post, verwijs dan altijd naar het geregistreerde contract. Iedere partij moet een exemplaar krijgen: de huurder, de verhuurder en het registratiekantoor.

Hoeveel kost het?

25
euro
Registreert de verhuurder het huurcontract te laat, dan moet hij een boete betalen van 25 euro.

Voor gebouwen die uitsluitend of gedeeltelijk voor bewoning worden verhuurd, kost een registratie niets. Registreert de verhuurder het huurcontract te laat, dan moet hij een boete van 25 euro betalen.

Wilt u een gebouw verhuren dat niet wordt bewoond (kantoren, industriegebouwen en -terreinen, parkeergarages en plaatsen), dan betaalt u wel voor de registratie. Het bedrag ligt vast op 0,2 procent van de huurprijs én de lasten die u aan de huurder vraagt, gerekend over de hele periode van het huurcontract.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud