Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoeveel mag de huurwaarborg bedragen?

In Vlaanderen is de maximale huurwaarborg begin 2019 opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur, ongeacht hoe de huurder de waarborg financiert. In Brussel bepaalt dat laatste wel nog hoeveel maanden huur de verhuurder als waarborg mag vragen.

Een huurwaarborg is niet wettelijk verplicht, maar bijna elke verhuurder vraagt er een. De waarborg biedt immers bescherming als de huurder schade aanricht aan het verhuurde pand of als hij de huur niet betaalt. 

Vlaanderen

3
maanden
Voor contracten afgesloten sinds 1 januari 2019 mag de verhuurder in Vlaanderen een waarborg van maximaal 3 maanden huur vragen.

Om de verhuurder beter te beschermen tegen huurschade en wanbetaling is de maximale huurwaarborg sinds begin 2019 in Vlaanderen opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur. Let wel, dit geldt alleen voor huurcontracten afgesloten na die datum. Voor oudere contracten lag het plafond op 2 maanden huur als de huurder dat bedrag stortte op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Dateert uw huurcontract van voor 2019, dan is het niet toegestaan om nu nog een extra maand huur als waarborg te vragen.

De verhuurder moet het bedrag van de waarborg expliciet opnemen in het huurcontract. Wanneer de huur afloopt, krijgt de huurder het geld terug, als hij het pand in een goede staat achterlaat en geen betalingsachterstand heeft. Voldoet de huurder niet aan die voorwaarden, dan kunnen de kosten voor de herstelling of de achterstallige betalingen worden afgehouden van de borg. . (linken naar artikel: wanneer mag ik een deel van de huurwaarborg inhouden? bij ik verhuur)

De huurder mag bepalen hoe hij de waarborg samenstelt. Hij kan daarbij kiezen tussen het storten van een geldsom op een geblokkeerde rekening, een zakelijke zekerheidsstelling bij een financiële instelling of een bankwaarborg met tussenkomst van het OCMW. Als de verhuurder ermee instemt, kan de waarborg ook via een persoonlijke borgstelling.

Om de verhuurder beter te beschermen tegen huurschade en wanbetaling is de maximale huurwaarborg sinds begin 2019 in Vlaanderen opgetrokken van 2 naar 3 maanden huur.

Huurders die het moeilijk hebben om de huurwaarborg op te hoesten, kunnen bij het Vlaams Woningfonds een renteloze huurwaarborglening aangaan. Het gaat om een anonieme lening. Als verhuurder weet u dus niet of uw huurder er een beroep op doet.

De huurder vragen om de waarborg handje contantje te overhandigen is geen goed idee. De huurder mag dat geld dan beschouwen als huurgeld.

Brussel

In Brussel mag de verhuurder een waarborg van maximaal 2 maanden huur vragen als de huurder dat bedrag stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. De huurder kan evenwel ook een beroep doen op een bankwaarborg. In dat geval mag de waarborg maximaal 3 maanden huur bedragen. Huurders met beperkte financiële middelen kunnen in Brussel eveneens een beroep doen op het Woningfonds om de waarborg renteloos voor te schieten. 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud