Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag mijn huisbaas mijn huurappartement zomaar betreden?

De huisbaas mag niet te pas en te onpas onaangekondigd binnen komen wandelen. Maar er zijn wel redenen en momenten waarop hij het pand dat u huurt mag betreden.

Een verhuurder mag niet zomaar onaangekondigd de woning die hij verhuurt betreden. De verhuurder moet altijd eerst kloppen of aanbellen en netjes wachten tot de huurder opendoet. Ondanks zijn eigendomsrecht moet de verhuurder de privacy van de huurder eerbiedigen.

Rustig genot

Het Vlaams huurdecreet bepaalt uitdrukkelijk dat de verhuurder verplicht is de huurder het rustig genot van het gehuurde goed te geven zolang de huur duurt. Dat betekent niet dat de huiseigenaar geen toegang heeft tot het vastgoed dat hij verhuurt.

Een verhuurder heeft bezoekrecht. Hij mag, in samenspraak met de huurder, bijvoorbeeld één keer per jaar langskomen om te zien of de huurder zijn verplichtingen nakomt. Dat houdt in dat de huurder het pand moet onderhouden als een goede huisvader.

De verhuurder mag en kan dus de staat van het verhuurde pand nagaan. Als verhuurder heeft hij immers de plicht om onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uit te voeren aan het goed. Ook als er werken moeten gebeuren aan het verhuurde goed mag de verhuurder de woning betreden als daarover een afspraak met de huurder wordt gemaakt.

Constructief

Het bezoekrecht voor de verhuurder houdt ook in dat de huurder niet blijvend een bezoek door de verhuurder kan weigeren, dat hij zich constructief opstelt bij het zoeken naar een passend moment… Met andere woorden: beide partijen moeten zich redelijk opstellen bij de uitoefening van het bezoekrecht van de verhuurder.

De huurder kan niet blijvend een bezoek door de verhuurder weigeren.

‘Een verhuurder mag alleen ongevraagd de woning betreden als er zich een zaak van leven of dood voordoet’, stelt Geert Inslegers, jurist bij het Vlaams Huurdersplatform. Andere noodsituaties waarbij de verhuurder de verhuurde woning mag betreden, zijn ook situaties die zeer zware schade kunnen toebrengen aan de woning - zoals een kapotte waterleiding of brand.

In principe mag de verhuurder ook geen sleutel hebben van de woning die hij verhuurt, en moet hij dus alle sleutels aan de huurder afgeven. In de meeste gevallen zal de verhuurder, met akkoord van de huurder, echter wel een reservesleutel bijhouden.

Wat te doen als de verhuurder toch zomaar de woning binnenkomt?

Stap 1: Stuur een brief naar de verhuurder

Laat de verhuurder schriftelijk (het liefst aangetekend) weten dat u niet wil dat hij of zij zomaar binnenkomt. Geef de verhuurder altijd een redelijke termijn om op deze brief te reageren.

Stap 2: Vervang de sloten

Reageert de verhuurder niet of blijft de verhuurder zomaar de woning betreden, dan kan de huurder de sloten veranderen. In de wet staat niet letterlijk dat de verhuurder het recht heeft om een sleutel bij te houden van het gehuurde pand.

Hou er wel rekening mee dat in sommige huurcontracten een bepaling is opgenomen die zegt dat de verhuurder een sleutel wenst te ontvangen wanneer de sloten worden veranderd. In dat geval geldt: afspraak is afspraak.

Stap 3: Schakel de politie in

Op het moment dat de huurder schriftelijk een klacht hebt ingediend, de sloten heeft vervangen maar de verhuurder toch het huis blijft binnenkomen, is er sprake van huisvredebreuk. Als de verhuurder geen sleutel meer heeft van het gehuurde pand en toch is binnengekomen, kan hij/zij dit alleen hebben gedaan door middel van braak. Dat is verboden en als huurder kunt u hier aangifte van doen.

Wees wel voorzichtig met die laatste stap. De relatie met uw verhuurder zal er niet beter van worden.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud