Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag mijn verhuurder huisdieren of roken verbieden?

Verhuurders mogen huisdieren niet verbieden, tenzij de huurwoning niet geschikt is voor het dier in kwestie. De huurder is wel aansprakelijk voor de eventuele schade die het dier veroorzaakt. Ook kan de huurder verboden worden om te roken in de woning.

In Vlaanderen heeft één op de vijf huishoudens een hond en één op de vier huishoudens een kat. Voor alleenstaanden, een groeiende bevolkingsgroep, is een huisdier vaak het enige gezelschap dat ze hebben.

Helaas is de huurmarkt niet erg diervriendelijk. Veel vastgoedzoekertjes vermelden 'huisdieren niet toegelaten'. In België ervaart tot meer dan de helft van de kandidaat-huurders met huisdieren moeilijkheden om een woning te vinden. Vooral op grote honden zijn verhuurders niet zo tuk.

Feitenkwestie

Om de ‘huursector meer open te stellen voor dierenvrienden’ heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in augustus 2018 een akkoord gesloten met de sectororganisatie Verenigde Eigenaars. De standaardclausule (zie kader onderaan) in een huurcontract is sindsdien dat de verhuurder huisdieren niet mag verbieden, tenzij het reglement van het appartementsgebouw huisdieren verbiedt of als de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier - denk aan een grote hond in een studio of klein appartement.

‘Wat uitzondering was, wordt regel. Wat regel was, wordt uitzondering’, aldus Weyts. Voordien was de standaardclausule meestal dat huurders geen huisdieren mochten houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder, een toestemming die de verhuurder meestal ook weer kon intrekken.

Wat uitzondering was, wordt regel. Wat regel was, wordt uitzondering.
Ben Weyts
Vlaams minister voor dierenwelzijn (N-VA)

Kleine dieren die geen schade veroorzaken aan de huurwoning of geen overlast veroorzaken, zijn altijd toegelaten. Voor grote huisdieren moet gekeken worden naar de concrete situatie. Ook de rechter zal dit doen als verhuurder en huurder het niet eens raken. Het zal dan een feitenkwestie zijn, waarbij de rechter kijkt naar de impact op de leefbaarheid voor andere bewoners, de geschiktheid van het pand, de overlast, de schade, vuil… Hij kijkt niet alleen naar de woning, maar ook naar het welzijn van het dier zelf.

Geen vrij spel

Dat ‘huisdieren toegelaten’ de nieuwe norm is, betekent overigens niet dat de huurder vrij spel krijgt. Want hij blijft aansprakelijk voor de overlast en/of schade die het dier veroorzaakt. Als huurder is hij namelijk verplicht het pand als een ‘goede huisvader’ te beheren. Hij is verantwoordelijk voor schade die hij had kunnen voorkomen. Een goede plaatsbeschrijving bij het begin van het huurcontract kan discussies voorkomen over welke schade aanwezig was en welke niet. Weigert de huurder de schade te herstellen die het huisdier heeft veroorzaakt, dan kan de verhuurder de huurwaarborg aanspreken.

Roken verboden

Een kandidaat-huurder weigeren omdat hij rookt, mag niet. Dat is discriminatie. Maar experts menen dat de verhuurder in het huurcontract wel een rookbeperking of zelfs een rookverbod voor de woning kunt opnemen. Niet de roker, maar het roken wordt geweerd. Intensief roken veroorzaakt namelijk geurhinder en kan de muren en plafonds beschadigen.

Niet de roker, maar het roken mag worden geweerd.

In de onderhandeling voor het sluiten van een huurcontract kan de verhuurder het roken ter sprake brengen en het ‘modaliseren’, door afspraken te maken om het recht op roken te bevestigen, te beperken of te verbieden. Zo kan hijbijvoorbeeld bepaalde gemeenschappelijke ruimtes rookvrij willen houden of het roken expliciet toelaten in welbepaalde ruimtes.

Eventuele schade moet de roker sowieso vergoeden. Ook zonder een uitdrukkelijk rookverbod in de huurovereenkomst kan de verhuurder de vertrekkende huurder vragen de schade boven op de normale slijtage te herstellen. Om onnodige discussies te vermijden is een gedetailleerde plaatsbeschrijving belangrijk. Daarin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de verf en het behangpapier ‘geen sporen van rook of nicotine’ bevatten en dat de woning ‘zonder sigarettengeur’ werd opgeleverd.

De nieuwe clausules in de modelhuurcontracten
  • Voor een huis:

‘De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden.’

  • Voor een appartement:

‘De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre het gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden en de statuten of het reglement van orde van het gebouw het houden van huisdieren niet verbieden.’ ​

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud