Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag uw verhuurder de huurprijs herzien?

In principe mag de huurprijs in de loop van het huurcontract niet meer wijzigen. Tenzij op vooraf bepaalde tijdstippen of als de verhuurder energiebesparende maatregelen uitvoert.

De huurprijs is dan wel ‘vrij’, wat betekent dat een verhuurder zelf mag bepalen welke huurprijs hij vraagt, maar toch kan een verhuurder niet zomaar op eender welk moment zijn huurprijs aanpassen. Het basisprincipe is dat de huurprijs in de loop van het huurcontract alleen geïndexeerd mag worden.

 Toch mogen de verhuurder en de huurder in bepaalde gevallen de huurprijs herzien. Dat geldt zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Op vastgelegde tijdstippen

Op het einde van elke driejarige periode kan de huurder of verhuurder een herziening vragen. Die aanvraag moet gebeuren tussen de negende en de zesde maand voor het einde van die periode. Als de huurovereenkomst bijvoorbeeld in werking trad op 1 juni 2019 kan een herziening gevraagd worden tussen 1 september 2021 en 30 november 2021.

10
procent
Als de verhuurder kan bewijzen dat de normale huurwaarde met minstens 10 procent gestegen is door werken die op zijn kosten zijn uitgevoerd, zal de vrederechter een huurprijsherziening toestaan.

Gaat een van beide partijen niet akkoord om de huurprijs te herzien, dan kan de vraag worden doorgespeeld aan de vrederechter. Het verzoekschrift daarvoor moet worden ingediend tussen de zesde en de derde maand voor het einde van de driejarige periode.

De rechter zal de herziening in twee gevallen toestaan:

  • Als de vragende partij kan bewijzen dat de normale huurwaarde door nieuwe omstandigheden ten minste 20 procent hoger of lager is dan de huidige huurprijs.
  • Als de verhuurder kan bewijzen dat de normale huurwaarde met minstens 10 procent gestegen is door werken die op zijn kosten zijn uitgevoerd. Verplichte werken om de woning in overeenstemming te brengen met de minimale kwaliteitsnormen komen daarvoor niet in aanmerking.

De rechter is niet verplicht om de huurprijs met precies dezelfde percentages te laten evolueren als de waarde-evolutie. Hij kan gerust een waardestijging van 25 procent vaststellen en maar een verhoging van 15 procent toekennen.

De nieuwe huurprijs geldt vanaf de eerste dag van de volgende driejarige periode.

Bij een huurovereenkomst van korte duur mag de huurprijs alleen worden herzien wegens energiebesparende maatregelen.

Opgelet: bij een huurovereenkomst van korte duur mag de huurprijs alleen herzien worden wegens energiebesparende maatregelen. 

Na energiebesparende maatregelen

Deed de verhuurder inspanningen om de energiezuinigheid van het verhuurde pand te verbeteren, dan mag hij die vanaf de maand nadat de werken volledig zijn uitgevoerd doorrekenen in de huurprijs.

Het Vlaams Huurdecreet specificeert niet hoeveel energiezuiniger de woning concreet moet zijn door de ingrepen. Raken huurder en verhuurder het niet eens over het bedrag van de herziening, dan kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. Die zal de herziening maar toestaan als de normale huurwaarde van het pand 10 procent hoger ligt dan de dan geldende huurprijs.

Ook hier geldt dat investeringen om te voldoen aan de minimale normen (zoals dakisolatie of dubbel glas) niet in aanmerking komen. De rechter bepaalt in welke mate hij de waardestijging vertaalt naar een hogere huurwaarde.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud