Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag verhuurder een deel van de huurwaarborg inhouden?

Als een huurder vertrekt, moet hij in principe zijn waarborg terugkrijgen. Tenzij de verhuurder vaststelt dat er behoorlijk wat schade is aan het huurpand.

Hoewel niet verplicht, vragen de meeste verhuurders dat de huurder bij het begin van het huurcontract een huurwaarborg stort. Voor huurcontracten vanaf 2019 mag die waarborg maximaal drie maanden huur bedragen.

De huurwaarborg dient als garantie voor de verhuurder dat hij niet met lege handen achterblijft als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Die verplichtingen houden in dat hij de huur maandelijks op tijd moet betalen en dat hij het pand als een goede huisvader moet onderhouden.

De huurwaarborg is geld van de huurder.

De huurwaarborg is in principe geld van de huurder. Is hij zijn plichten tot in de puntjes nagekomen, dan moet het bedrag van de huurwaarborg en de eventuele rente daarop binnen 2 maanden worden vrijgegeven aan de huurder.

Maar voor die vrijgave is de handtekening van de huurder én verhuurder vereist. Daar knelt soms het schoentje. Bij het Vlaams Huurdersplatform, dat de belangen van de huurders verdedigt, staan vragen over het terugbetalen van de huurwaarborg op de derde plaats in de ranglijst van redenen waarom huurdersbonden worden aangesproken.

Als de huurder niet betaalt

Betaalt de huurder zijn maandelijkse huur niet en kunt u samen geen regeling treffen, dan zal de vrederechter tussenbeide moeten komen. De verhuurder kan de vrederechter dan vragen de huurwaarborg in zijn voordeel vrij te geven.

Lees er meer over in het artikel: 'wat als de huurder niet betaalt'.

Bij schade is de plaatsbeschrijving cruciaal

Laat de huurder het pand beschadigd achter (los van normale slijtage), dan kan de huurwaarborg dienen om die schade te herstellen.

Blijkt op het einde van het huurcontract dat de huurder het pand beschadigd achterlaat (los van normale slijtage), dan kan de huurwaarborg dienen om die schade te herstellen. Tenminste, als bij aanvang van het huurcontract een plaatsbeschrijving werd opgesteld die samen met het huurcontract is geregistreerd.

Zonder intredende plaatsbeschrijving is de huurder geen enkele schadevergoeding verschuldigd, zelfs niet als hij het pand bij wijze van spreken volledig heeft afgebroken. Er wordt dan immers van uitgegaan dat de huurder de woning heeft gekregen in de staat waarin hij ze heeft achtergelaten. Als verhuurder zit er in dat geval niets anders op dan de huurwaarborg vrij te geven aan de huurder.

  • Onderling afspreken

Is de intredende plaatsbeschrijving wel in orde, dan moet de huurder wel de schade vergoeden. Daarvoor kan de verhuurder dan de huurwaarborg aanspreken. Verhuurder en huurder kunnen onderling afspreken welk bedrag wordt ingehouden voor de schade en welk bedrag wordt vrijgegeven. Ze zullen dus in eerste instantie een akkoord moeten bereiken over welke schade de huurder moet vergoeden. Daarna - en die horde is zo moeilijk nog moeilijker te nemen -  zullen ze moeten bepalen welk bedrag op die schade geplakt zal worden. Dat is voer voor veel discussies.

  • Expert inschakelen

Dat risico op discussies over de huurschade kan volledig worden uitgeschakeld door vanaf dag één af te spreken samen een onafhankelijke expert in de arm te nemen voor zowel de intredende als de uittredende plaatsbeschrijving. Huurder en verhuurder spreken het best ook af dat het oordeel van de expert bindend is voor beide partijen. Die expert kan bijvoorbeeld een landmeter, een architect of een makelaar zijn.

Ook al kan de huurschade oplopen, toch is onderling tot een akkoord komen het ideale scenario

Ook al kan de huurschade oplopen, toch is onderling tot een akkoord komen het ideale scenario. Schakelt u een expert in, dan zult u die ook moeten betalen. Bovendien komt die expert niet onmiddellijk naar u toe. Reken op twee tot drie maanden. Intussen kunt u het pand niet opnieuw verhuren. U valt dus maanden zonder huurinkomen.

  • Vrederechter moet knoop doorhakken

Komen huurder en verhuurder er samen niet uit, dan zal de vrederechter de knoop moeten doorhakken. En zelfs als de rechter de verhuurder gelijk geeft, is het niet zeker dat hij de gemaakte kosten en de huurschade kan recupereren bij de huurder als die niet solvabel is.

Kortom: juridisch hebben verhuurders verweermiddelen aan hun kant. Maar die kosten zoveel geld en tijd dat u het als verhuurder soms beter zo laat.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud