Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Mag verhuurder loonfiche vragen?

Mag uw verhuurder vragen hoeveel u verdient? En kan hij u als huurder weigeren als hij vindt dat u te weinig verdient?

De keuze van de juiste huurder is altijd een heikele oefening. Dat de verhuurder niet mag discrimineren bij de keuze ligt voor de hand, maar het is ook logisch dat de verhuurder zeker wil zijn dat de huurder het pand goed onderhoudt, dat hij zijn huur elke maand kan betalen en dat hij dat het liefst ook stipt doet.

Een huurder die de huur niet betaalt, kan de verhuurder immers niet zomaar op straat zetten. Bij wanbetalingen moet de verhuurder de huurovereenkomst eerst laten ontbinden door de vrederechter. Als de huurder na het vonnis weigert om de woning vrijwillig te verlaten, moet de eigenaar een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zo kunnen er tussen de eerste wanbetaling en het uiteindelijke vertrek van de huurder maanden verstrijken.

Bewijs vragen

Een persoon met een ruime uitkering kan een stiptere betaler zijn dan een werknemer met een laag loon.

Bij de selectie van de huurder mag de  verhuurder dan ook economische criteria hanteren. Met andere woorden: hij mag peilen naar het inkomen van de kandidaat-huurder én hij mag daar een bewijs van vragen. Dat kan in de vorm van een loonfiche of zelfs van het aanslagbiljet als de kandidaat-huurder een zelfstandige is.

In Brussel mag uhijde kandidaat-huurder niet vragen om een loonfiche voor te leggen.

Naar de bron van uw inkomen vragen, mag de verhuurder dan weer niet. Hij mag dus niet polsen naar zijn beroep. Of een huurder weigeren omdat hij een vervangingsuitkering geniet. Een persoon met een ruime uitkering kan overigens een stiptere betaler zijn dan een werknemer met een laag loon.

Te weinig

3
keer
De sectorvereniging Verenigde Eigenaars hanteert de regel dat een kandidaat-huurder ongeveer drie keer de huurprijs (zonder kosten) als inkomen moet kunnen voorleggen.

Mag een verhuurder een kandidaat-huurder weigeren omdat hij te weinig verdient? De sectorvereniging Verenigde Eigenaars hanteert de regel dat een kandidaat-huurder ongeveer drie keer de huurprijs (zonder kosten) als inkomen moet kunnen voorleggen. Voor een appartement met een huurprijs van 600 euro betekent dit dat een kandidaat-huurder 1.800 euro aan netto-inkomsten moet hebben. Iemand die iets meer dan 1.000 euro verdient, zal zich dat pand niet kunnen veroorloven. Die kandidaat kan daarom geweigerd worden.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud