Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wanneer kan de verhuurder het huurcontract opzeggen?

De verhuurder kan het huurcontract tijdens de looptijd ervan niet zomaar vroegtijdig opzeggen. Hij kan maar drie redenen aanhalen om een huurder te vragen vroeger te vertrekken.

De verhuurder kan een kortlopend contract nooit vroegtijdig opzeggen. Ook een huurcontract voor het leven kan de verhuurder niet vroegtijdig stopzetten, tenzij het contract die mogelijkheid zou vermelden.

3
redenen
De verhuurder kan drie redenen aanhalen om het huurcontract voor het einde ervan op te zeggen.

Voor alle andere contracten kan de verhuurder in bepaalde gevallen wel het contract voor de einddatum opzeggen. Zowel in Vlaanderen als in Brussel kan dat voor deze drie redenen:

  • Persoonlijk gebruik
  • Grondige renovatie
  • Zonder reden, maar met betaling van een opzegvergoeding


1. Persoonlijk gebruik

Dat betekent dat de eigenaar of zijn familie in het pand gaat wonen. Met familie worden bloedverwanten tot in de derde graad bedoeld: kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers, zussen en hun kinderen, ooms en tantes.

De huurder moet de tijd krijgen om een nieuw onderdak te zoeken.

De huurder moet wel de tijd krijgen om een nieuw onderdak te zoeken. Gaat de verhuurder zelf in het pand wonen, dan geldt er een opzegtermijn van zes maanden. Idem als het gaat om een familielid, tenzij u opzegt tijdens de eerste driejarige periode van het huurcontract. Dan kan de opzegtermijn niet verstrijken voor het einde van die drie jaar.

In principe moet voor deze opzegmogelijkheid geen vergoeding worden betaald. Maar er gelden wel strenge voorwaarden. Als de huurder de verhuurder daarom vraagt, moet hij de band van verwantschap met de nieuwe huurder binnen twee maanden bewijzen. Lukt dat niet, dan kan de huurder de nietigverklaring van de opzegging vorderen.

De nieuwe huurder moet bovendien binnen een jaar na het verstrijken van de opzegtermijn in het pand gaan wonen, en er ten minste twee jaar onafgebroken gedomicilieerd zijn. Anders heeft de vorige huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur.

2. Grondige renovatie

Het gaat dan niet om een nieuw likje verf. De prijs van de werkzaamheden moet minstens drie jaar huur bedragen. Renoveert de verhuurder meerdere appartementen in hetzelfde gebouw gelijktijdig, dan ligt die drempel op twee jaar huur.

Ook hier geldt een opzegtermijn van zes maanden, tenzij de verhuurder opzegt tijdens de eerste driejarige periode van het huurcontract. Dan kan de opzegtermijn niet verstrijken voor het einde van die periode. Uitzonderlijke omstandigheden niet te na gesproken moeten de werken aanvangen binnen zes maanden en klaar zijn binnen 24 maanden. Zijn de werken dan nog niet afgerond, dan heeft de huurder recht op een vergoeding van 18 maanden huur.

3. Zonder motief

De verhuurder hoeft dan geen reden op te geven, maar die opzeg kan maar op bepaalde momenten: bij het verstrijken van de eerste en tweede driejarige periode van het huurcontract. Bovendien moet u een opzegvergoeding betalen. Zegt hij op nadat drie jaar van het contract verstreken zijn, dan moet hij negen maanden huur betalen. Zegt hij op na zes jaar, dan moet hij zes maanden huur betalen. Weet dat de verhuurder ook in dat geval een opzegtermijn van zes maanden moet naleven.

Let wel: huurder en verhuurder kunnen die drie redenen uitdrukkelijk uitsluiten in de huurovereenkomst en dan kunnen ze vanzelfsprekend niet worden aangehaald om het huurcontract voortijdig op te zeggen. Stel: iemand koopt een appartement dat verhuurd is, en wil er zelf in wonen. Als die opzegmogelijkheid is uitgesloten in het bestaande huurcontract, moet de koper de overeenkomst naleven en zal hij dus niet voortijdig kunnen opzeggen. Tenzij het huurcontract niet geregistreerd zou zijn. Als huurder heeft u er dus belang bij dat te doen als u vast stelt dat het appartement dat u huurt, te koop wordt gezet. 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud