Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wanneer kan huurder contract opzeggen?

De huurder kan het huurcontract op elk moment en zonder reden opzeggen. In bepaalde gevallen moet hij wel een opzegvergoeding betalen.

Zowel in Vlaanderen als in Brussel mag de huurder een negenjarig huurcontract op elk moment opzeggen. Hij hoeft daarvoor geen reden op te geven.

De huurder moet wel een opzegtermijn van 3 maanden naleven. De opzegtermijn start telkens de eerste dag die volgt op de maand waarin de opzegging gedaan werd. Als u ten laatste op 31 juli opzegt, begint de termijn te lopen vanaf 1 augustus.

Opzegvergoeding

3
3 maanden
Een huurder die eenzijdig opzegt, moet een opzegtermijn van 3 maanden naleven.

Gaat het om een standaardcontract van 9 jaar dat de huurder tijdens de eerste 3 jaar het contract opzegt, dan moet de huurder een opzegvergoeding betalen. Die bedraagt:

-          3 maanden huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

-          2 maanden huur als de huur eindigt in het tweede jaar.

-          1 maand huur als de huur eindigt in het derde jaar.

Stel dat de huurder het huurcontract opzegt in de 10de maand. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Het huurcontract eindigt dan in het tweede jaar, waardoor de huurder een opzegvergoeding van 2 maanden huur moet betalen.

Zegt de huurder op vanaf het 4de jaar van het huurcontract, dan moet hij wel de opzegtermijn van 3 maanden naleven, maar moet hij geen opzegvergoeding meer betalen.

Dezelfde regels gelden voor huurcontracten met een duur van meer dan 9 jaar of voor levenslange huurcontracten, en dat zowel in Vlaanderen als in Brussel.

Kortlopende huurcontracten, gesloten sinds 2019, kan de huurder tegenwoordig ook eenzijdig opzeggen. Voor contracten van vóór 2019 kan dat alleen als de verhuurder daarmee akkoord gaat. Ook hier geldt een opzegtermijn van 3 maanden. In Brussel bedraagt de opzegvergoeding telkens 1 maand huur, ongeacht het moment dat de huurder vertrekt. In Vlaanderen bedraagt de opzegvergoeding:

-          1,5 maand huur als de huur eindigt in het eerste jaar.

-          1 maand huur als de huur eindigt in het tweede jaar.

-          0,5 maand huur als de huur eindigt in het derde jaar.

Let wel: het moment waarop het huurcontract afloopt door de vervroegde opzeg bepaalt de opzegvergoeding, niet het moment waarop de opzeg wordt aangekondigd.

Stel: uw 3-jaarshuurcontract loopt vanaf 1 september 2018. U zegt het in juli 2020 op. Dat is in het tweede lopende jaar van uw contract. Door de opzegtermijn van 3 maanden (augustus, september en oktober) eindigt het contract op 31 oktober 2020. Dat is in het derde lopende jaar. De opzegvergoeding bedraag daardoor niet een volle maand maar slechts een halve maand huur.

De opzegvergoeding moet betaald worden bij het einde van de huurovereenkomst, niet op het ogenblik van het opzeggen.

Hoe opzeggen?

Een opzeg moet ‘betekend’ worden. Dat wil zeggen dat de opzeggende partij een aangetekend schrijven moet sturen of de opzegging moet laten overhandigen door een gerechtsdeurwaarder.

Maar het volstaat ook dat de tegenpartij het document waarin de opzeg gebeurt, aftekent. Het volstaat dus ook dat de verhuurder via mail bevestigt dat hij de mail waarin de huurder het contract beëindigt, ontvangen heeft.

Geen registratie, geen opzeg

Heeft de verhuurder het huurcontract niet geregistreerd, dan kan de huurder op elk moment opzeggen, zonder opzegtermijn noch opzegvergoeding.

De huurder hoeft geen rekening te houden met deze opzegtermijn en opzegvergoeding zo lang de verhuurder nalaat het huurcontract te registreren. Die registratie moet in principe binnen de 2 maanden gebeuren.  In Brussel geldt deze mogelijkheid enkel indien de huurder de verhuurder heeft aangemaand om de huurovereenkomst te registreren en deze aanmaning vervolgens zonder gevolg bleef gedurende één maand.

Speciale opzegprocedure voor erfgenamen

Het huurcontract eindigt niet omdat de huurder overlijdt. Maar als de erfgenamen het huurcontract willen voortzetten, moeten ze dat in Vlaanderen binnen de 2 maanden melden aan de verhuurder. Doen ze dat niet, dan moeten ze een opzegvergoeding van 1 maand huur betalen.

Op die manier krijgt de verhuurder een vergoeding van 3 maanden huur: 2 maanden waarin de huurovereenkomst nog loopt en 1 maand opzegvergoeding.

 

 

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud