Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat als het huurcontract afloopt?

U huurt een woning voor een bepaalde termijn. Maar dat betekent niet dat het huurcontract op die einddatum automatisch stopt.

Een kortetermijnhuurcontract van 1, 2 of 3 jaar eindigt maar op het einde van die periode als de huurder of verhuurder minstens 3 maanden voor de einddatum de huur opzegt. Gebeurt dat niet, dan blijft de oorspronkelijke overeenkomst tegen dezelfde voorwaarden doorlopen. De huurovereenkomst wordt dan automatisch beschouwd als een overeenkomst van 9 jaar (te rekenen vanaf de oorspronkelijke begindatum).

Huurcontracten gelden in de regel voor 9 jaar. Als huurder noch verhuurder de huurovereenkomst beëindigt, wordt ze verlengd met telkens 3 jaar. Wil de verhuurder dat niet, dan moet hij minstens 6 maanden voordien het contract opzeggen. In Brussel moet de huurder ook minstens 6 maanden op voorhand opzeggen, in Vlaanderen moet de huurder rekening houden met een opzegtermijn van 3 maanden.

Hetzelfde geldt voor huurcontracten met een oorspronkelijke duur van meer dan 9 jaar.

Een huurcontract voor het leven eindigt automatisch wanneer de huurder overlijdt. Het stopt niet bij het overlijden van de verhuurder. Zijn erfgenamen zullen het huurcontract moeten voortzetten.

Hoe opzeggen?

Een opzeg moet worden ‘betekend’. Dat wil zeggen dat de opzeggende partij een ‘aangetekend schrijven’ moet sturen of de opzegging moet laten overhandigen door een gerechtsdeurwaarder. Maar het volstaat ook dat de tegenpartij het document waarin de opzeg gebeurt, aftekent. Het is dus voldoende dat de verhuurder via mail bevestigt dat hij de mail waarin de huurder het contract beëindigt, ontvangen heeft.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud