Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Welke huurcontracten bestaan er?

Doorgaans loopt een huurcontract 9 jaar. Maar korter of langer lopende contracten zijn ook mogelijk.

Zowel in Vlaanderen als in Brussel geldt dat huurovereenkomsten voor 9 jaar worden gesloten, tenzij anders vermeld. In de praktijk heeft meer dan de helft van de huidige huurcontracten in Vlaanderen een looptijd van 1, 2 of 3 jaar.

9
jaar
In Vlaanderen en Brussel worden huurovereenkomsten voor 9 jaar gesloten, tenzij anders vermeld.

U moet in het huurcontract de exacte duur vermelden. Doet u dat niet, dan loopt het contract 9 jaar. Vermeldt het contract een duur tussen 3 en 9 jaar, dan wordt het ook beschouwd als een contract van 9 jaar.

Huurcontracten kunnen ook voor meer dan 9 jaar of zelfs voor het leven worden afgesloten. Zoiets moet in Vlaanderen bij de notaris worden vastgelegd.

De duurtijd van het huurcontract bepaalt of en hoe het contract vroegtijdig kan worden opgezegd door de huurder of verhuurder.

De duurtijd van het huurcontract bepaalt of en hoe het contract vroegtijdig kan worden opgezegd door de huurder of verhuurder.

Zowel de huurder als de verhuurder kan een 9-jarig contract aan het einde van die periode beëindigen. Zegt geen van beiden het contract op, dan wordt het met periodes van drie jaar verlengd.

Het kortlopend huurcontract van minder dan 3 jaar eindigt op de einddatum als ofwel de huurder ofwel de verhuurder dat contract ten minste drie maanden op voorhand opzegt. Gebeurt dat niet, dan wordt het contract omgezet in een woninghuur van negen jaar (met als startdatum de begindatum van het oorspronkelijke contract).

Huurcontracten moeten schriftelijk worden opgesteld. De verhuurder is verplicht om het contract te registreren.

Voor het ondertekenen van het huurcontract moet de verhuurder de huurder bepaalde informatie bezorgen (linken naar artikel over wat moet er in een huurcontract staan). Aan het begin van het huurcontract is een plaatsbeschrijving verplicht.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud