Netto Het antwoord op al uw geldvragen

6 zaken die u moet checken voor u een woning koopt

Uw droomwoning gevonden, denkt u? Misschien toch eerst nagaan hoe het zit met de stedenbouwkundige vergunningen, eventuele werken, de onroerende voorheffing en het energieverbruik.

De boomende huizenmarkt leidt er niet alleen toe dat kandidaat-kopers elkaar soms verdringen om een bod uit te brengen, sommige vastgoedkopers laten zich ook alleen leiden door hun emotie, waardoor ze soms een kat in een zak kopen.

1. Stedenbouwkundige inbreuken

U kunt bij uw gemeente terecht voor theoretische inlichtingen over uw toekomstige woning, maar die stemmen niet noodzakelijk overeen met de realiteit. U moet dus samen met een expert op het terrein kijken of de verkregen informatie correct is en controleren of er geen stedenbouwkundige inbreuken werden begaan die u achteraf zult moeten laten regulariseren.

In het beste geval kan de inbreuk snel en zonder veel kosten worden geregulariseerd. In het slechtste geval volgt een lange en dure procedureslag. U kunt zelfs verplicht worden om de woning in haar oorspronkelijke staat (van vóór de inbreuk) te herstellen. Het is bijzonder vervelend als uw keuken zich bijvoorbeeld bevindt in een aanbouw die zonder vergunning werd neergezet en dus moet worden afgebroken.

2. Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting die berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen (ki). Het ki is gebaseerd op het ‘normale’ huurinkomen van het pand.

Informeer u over de hoogte van het kadastraal inkomen voor u halsoverkop een bod uitbrengt op een woning.

Het bedrag van de onroerende voorheffing schommelt van gemeente tot gemeente. Elke gemeente bepaalt immers zelf haar opcentiemen. Er bestaat dus geen uniforme onroerende voorheffing die voor het hele land van toepassing is. Bovendien kan binnen eenzelfde gemeente het kadastraal inkomen voor de ene woning zeer hoog zijn en voor een andere lager. Dat is een gevolg van eventuele verbeteringen die aan het goed zijn aangebracht en al dan niet aan het kadaster zijn meegedeeld.

Informeer u dus over de hoogte van het kadastraal inkomen voor u halsoverkop een bod uitbrengt op een woning.

3. Energieverbruik

De verkoper van een woning is verplicht een reeks documenten af te leveren. Zo is het energieprestatiecertificaat (epc) een must. Sinds 2019 steekt dat in een nieuw jasje en geeft label voortaan aan hoe energiezuinig of energieverslindend uw woning is. Naar analogie met elektrische huishoudtoestellen gaat dat van A+ tot F, of van energiezuinig tot zeer energieverslindend.

 Het certificaat wordt opgesteld en afgeleverd door een expert. Die hanteert een methode die rekening houdt met alle energie die de woning binnenkomt en ook weer verlaat: het niveau van de thermische isolatie, de ventilatie, de dichtheid, de zonnewarmtetoevoer (zonnepanelen), verwarmingssystemen, warmwatersystemen, koelsystemen, bronnen van hernieuwbare energie.

U kunt de verkoper van het pand ook de recentste energiefacturen vragen. Zo krijgt u ook een goed idee van het energieverbruik van de woning.

4. Verplichte documenten

‘Tot twintig jaar geleden had alleen de koper verplichtingen. Die bestonden er vooral in dat hij de verkoopprijs moest betalen. Terwijl de verkoper rustig kon wachten met de overhandiging van de sleutels tot de akte werd ondertekend. Vandaag moet de verkoper een hele reeks inlichtingen verschaffen en is het de koper die rustig kan afwachten’, zegt notaris Renaud Grégoire.

Behalve het EPC-certificaat moet de verkoper nog andere documenten bezorgen:

  • Keuringsattest elektriciteit
  • Nazicht van eventuele stookolieketel
  • Informatie van mede-eigendom
  • Basisakte
  • Postinterventiedossier

De koper moet de verkoper het doel van zijn aankoop meedelen. ‘Hij mag met andere woorden achteraf niet opwerpen dat hij zijn activiteit in het pand niet mag uitoefenen als hij dat feit niet vooraf contractueel heeft aangekaart’, zegt de notaris.

5. Werken

Breng op verschillende momenten, samen met een expert of landmeter, een bezoek aan de woning. Zo kunt u nagaan of er eventuele werken nodig zijn, en de kosten daarvan berekenen. ‘Maar op die manier kunt u vooral met kennis van zaken een bod uitbrengen dat rekening houdt met de extra kosten die de werken met zich meebrengen. Want u moet weten of u die kosten wel wilt dragen’, adviseert notaris Grégoire.

6. Mede-eigendom

Koopt u een pand in mede-eigendom, bijvoorbeeld een appartement, neem dan de tijd om te onderzoeken wat die mede-eigendom u maandelijks kost. Denk daarbij aan het onderhoud van de gemeenschappelijke delen (bijvoorbeeld de gang, de lift, de garage, ...) en de syndicus.

Kiest u voor een oudere woning, dan liggen de gemeenschappelijke kosten meestal hoger dan voor een relatief nieuw pand. Afhankelijk van de leeftijd en de stijl van het pand schommelen de maandelijkse kosten voor een appartement van circa 100 m² tussen iets minder dan 100 euro en 500 euro.

Lees ook aandachtig de samenvatting van de jongste drie algemene vergaderingen. Zo krijgt u een beeld van de werken die al bezig of gepland zijn (en ook van de budgetten die de mede-eigendom daarvoor al ter beschikking heeft).

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud